UCC Nyheter

Webinar
De nya processerna för uppgiftsinlämning till Tullverket
E-bok
Ta reda på hur du förbereder din verksamhet inför de nya kraven från EU

UCC - Den nya gemensama tullagstiftningen inom EU


Just nu pågår ett förändringsarbete för hur företag i Europa lämnar tulldeklarationer till tullmyndigheter. Här hittar du allt du behöver för att förbereda din verksamhet inför de förändringar som sker inom ramen för UCC (Union Customs Code)

Vad är syftet med de kommande förändringarna?

Som en del av en Multi Annual Strategic Plan (MASP) kommer nya principer och lagstiftningar implementeras inom unionens tullkodex (UCC), med flera teknikprojekt och centraliserade processer.

• Förändringarna kommer att leda till en punkt där alla tulluppgifter kan bli sammanlänkande.
• Handlare inom EU kan potentiellt centralisera all sin tullverksamhet i en medlemsstat.
Alla tulldeklarationer måste lämnas in elektroniskt. Pappersbaserade tullförfaranden ska ersättas med elektroniska förfaranden.
• Tillfällig lagring, Presentation Notifications och Proof of Status ​måste ersättas med ett digitalt alternativ.
• Förändringarna väntas vara klara i mitten på 2025.

Vad kommer att förändras?

• Nationella tulluppgifter ersätts med EU Customs Data Model
• Införande av det nya tullsystemet: Tullens Elektroniska System Stöd (TESS) i Sverige .
• Centraliserad tullklarering. Så snart EU-lagstiftningen har uppdaterats kommer en centraliserad tullklarering i Europa att bli möjlig.

Vilka påverkas av förändringarna?

Tullmyndigheter, handlare, importörer, exportörer, mjukvaruutvecklare och lagerhållare

Först ut: Nytt importsystem för tulldeklarationer

I slutet av 2023 måste alla företag som lämnar in importdeklarationer ha gått in i den första fasen av övergången till det nya importsystemet. Detta kommer att bidra till förändringar vid inlämning av information och kommer därför att kräva en uppdatering av det nuvarande tullsystemet

UCC Tidsplan:• January 2023 - standard customs declarations can be made in both the old and the new import system (latest December 2023)
• February 2023 - EMCS - Excise Movement and Control System, phase 4
• March 2023 - notification of arrival of the goods for flights
• April 2023 - customs declaration for low-value consignments (H7)
• September 2023 - update of the transit system, NCTS phase 5
• October 2023 - import control system, ICS2 phase 2, for air cargo
• March 2024 - Import control system, ICS2 phase 3, for other modes of transport