UCC Nyheter

Webinar
De nya processerna för uppgiftsinlämning till Tullverket
Descartes UCC Guide 2024
Ta reda på hur du förbereder din verksamhet inför de nya kraven från EU

UCC - Den nya gemensama tullagstiftningen inom EU


Just nu pågår ett förändringsarbete för hur företag i Europa lämnar tulldeklarationer till tullmyndigheter. Här hittar du allt du behöver för att förbereda din verksamhet inför de förändringar som sker inom ramen för UCC (Union Customs Code)

Vad är syftet med de kommande förändringarna?

Som en del av en Multi Annual Strategic Plan (MASP) kommer nya principer och lagstiftningar implementeras inom unionens tullkodex (UCC), med flera teknikprojekt och centraliserade processer.

• Förändringarna kommer att leda till en punkt där alla tulluppgifter kan bli sammanlänkande.
• Handlare inom EU kan potentiellt centralisera all sin tullverksamhet i en medlemsstat.
• Alla tulldeklarationer måste lämnas in elektroniskt.
• Tillfällig lagring, Presentation Notifications och Proof of Status ​måste ersättas med ett digitalt alternativ.
• Förändringarna väntas vara klara i mitten på 2025.

Vad kommer att förändras?

• Nationella tulluppgifter ersätts med EU Customs Data Model
• Införande av det nya tullsystemet: Tullens Elektroniska System Stöd (TESS) i Sverige .
• Centraliserad tullklarering. Så snart EU-lagstiftningen har uppdaterats kommer en centraliserad tullklarering i Europa att bli möjlig.

Vilka påverkas av förändringarna?

Tullmyndigheter, handlare, importörer, exportörer, mjukvaruutvecklare och lagerhållare.

Först ut: Nytt importsystem för tulldeklarationer

I slutet av 2023 måste alla företag som lämnar in importdeklarationer ha gått in i den första fasen av övergången till det nya importsystemet. Detta kommer att bidra till förändringar vid inlämning av information och kommer därför att kräva en uppdatering av det nuvarande tullsystemet

UCC Tidsplan:

1 mars 2024 - Importkontrollsystem, ICS2 fas 3, för andra transportsätt, tas i drift

31 december 2024 - Det nya importsystemet tas i drift


Vill du prata med våra experter?


Boka ett möte med oss idag där vi berättar om hur du kan skapa en effektiv och säker tullhantering med automatiserade processer för bl.a. tulldeklarationer och tullager.