UCC Nyheter

Webinar
De nya processerna för uppgiftsinlämning till Tullverket
E-bok
Ta reda på hur du förbereder din verksamhet inför de nya kraven från EU

UCC - Den nya gemensama tullagstiftningen inom EU


Just nu pågår ett förändringsarbete för hur företag i Europa lämnar tulldeklarationer till tullmyndigheter. Här hittar du allt du behöver för att förbereda din verksamhet inför de förändringar som sker inom ramen för UCC (Union Customs Code)

Vad är syftet med de kommande förändringarna?

Som en del av en Multi Annual Strategic Plan (MASP) kommer nya principer och lagstiftningar implementeras inom unionens tullkodex (UCC), med flera teknikprojekt och centraliserade processer.

• Förändringarna kommer att leda till en punkt där alla tulluppgifter kan bli sammanlänkande.
• Handlare inom EU kan potentiellt centralisera all sin tullverksamhet i en medlemsstat.
Alla tulldeklarationer måste lämnas in elektroniskt. Pappersbaserade tullförfaranden ska ersättas med elektroniska förfaranden.
• Tillfällig lagring, Presentation Notifications och Proof of Status ​måste ersättas med ett digitalt alternativ.
• Förändringarna väntas vara klara i mitten på 2025.

Vad kommer att förändras?

• Nationella tulluppgifter ersätts med EU Customs Data Model
• Införande av det nya tullsystemet: Tullens Elektroniska System Stöd (TESS) i Sverige .
• Centraliserad tullklarering. Så snart EU-lagstiftningen har uppdaterats kommer en centraliserad tullklarering i Europa att bli möjlig.

Vilka påverkas av förändringarna?

Tullmyndigheter, handlare, importörer, exportörer, mjukvaruutvecklare och lagerhållare

Först ut: Nytt importsystem för tulldeklarationer 2022

I slutet av 2022 måste alla företag som lämnar in importdeklarationer ha gått in i den första fasen av övergången till det nya importsystemet. Detta kommer att bidra till förändringar vid inlämning av information och kommer därför att kräva en uppdatering av det nuvarande tullsystemet

UCC Tidsplan:


UCC tidsplan
Descartes följer noga förhandlingarna mellan tullmyndigheter och företag och kommer att informera våra kunder om uppdateringar om tidsplanen om den ändras.

Byte av importsystem senast 1 januari 2023 .
• Alla nya meddelande mellan företag och tullen kommer att vara XML och baserade på WCO data model.
• Stödhandlingar ska skickas till Tullverkets e-tjänst: Ladda upp dokument, och inte via e-post.
• Inga fasta datum för export, förväntat slutdatum: september 2023.
• I Sverige produktionssätts NCTS fas 5 juni 2023. Det är också då alla nya transiteringar måste startas upp i NCTS fas 5.
• Intrastat-ändringar 1 januari 2022 (kommer behövas i mitten av februari 2022)