ELECTRONIC DATA INTERCHANGE - FAQ

Wat is EDI ? - Algemene vragen


Wat is EDI ?

EDI staat voor Electronic Data Interchange.

Het is de algemene term voor de gestandaardiseerde uitwisseling van data en bedrijfsdocumenten zoals orders, facturen, statusberichten, etc. van computersysteem naar computersysteem. Door het gebruik van standaarden bij de uitwisseling van de informatie, kunnen de gegevens snel en automatisch worden ingelezen in interne systemen en worden fouten beperkt. B2B, XML, API zijn allemaal vormen van EDI.

Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen EDI en datacommunicatie. EDI betreft het standaardiseren van de bedrijfsinformatie, terwijl datacommunicatie gaat over het daadwerkelijke uitwisselen van informatie van computer naar computer.

Welke informatie wordt via EDI uitgewisseld ?

Naast de goederenstroom binnen de supply chain, loopt er een informatie- en documentenstroom die minstens even belangrijk is. Quasi elk document in die documentenstroom kan worden uitgewisseld via EDI. De meest uitgewisselde berichten zijn orders, facturen, statusberichten, dispatch advices, transportorders en statusmeldingen.

Wat zijn de voordelen van EDI ?

Gemiddeld verlagen klanten de totale integratiekosten met 20-40% ten opzichte van bedrijfsinterne activiteiten. De gemiddelde jaarlijkse ROI van klanten neemt met 250% toe  door een stijging in de verkoop. Men zal tijd en kosten besparen door gegevens niet meer te moeten overtypen, waardoor fouten worden vermeden.

Een optimale EDI-verbinding zal helpen bij het verbeteren van klantenservice. Leveranciers die EDI kunnen doen, hebben een sterkere competitieve positie ten opzichte van collega’s die niet aan EDI doen. Tot slot kan het gebruik van papier sterk worden gereduceerd of zelfs worden geëliminieerd.

In welke sectoren wordt EDI gebruikt ?

EDI kan worden ingezet in alle sectoren. We zien dat in sommige branches het gebruik van EDI een extra boost heeft gekregen vanwege standaardisatieorganisaties. Soms zullen bedrijven ook van hun leveranciers eisen om aan EDI te doen. Daarnaast zijn er ook heel wat overheidsinstanties zoals douane en havenautoriteiten die verplichten om aangiftes elektronisch te doen via edi.

Industrieën waar er een hoge adoptiegraad van EDI is zijn oa retail, eCommerce, pharmaceutische industrie, auto-industrie, logistieke sector, …

Wat doet een EDI Service Provider ?

Een EDI service provider is een dienstverlener die de software en tools verkoopt om EDI uit te wisselen, maar die ook EDI-diensten aanbiedt zoals mapping- of vertalingdiensten om berichten in de juiste formaten te krijgen; of archivering van de berichten. Daarnaast zorgt de EDI-dienstverlener ook voor het platform of netwerk waarop de EDI-berichten worden uitgewisseld en zal hij 24/7 de vlotte berichtenuitwisseling monitoren.

Klaar om te praten met één van onze experts ?


Succesverhalen


Roerink Food Family
Tobacco
Scandinavian Tobacco Group

Onze oplossingen


Van EDI weboplossing tot EDI outsourcing
Descartes Go-WebEDI

Descartes Global Logistics Network

Praten met een expert?