ELECTRONIC DATA INTERCHANGE - FAQ

Vragen over Peppol


EDI oplossingen

Van webEDI tot EDI outsourcing

Steeds meer opdrachtgevers
eisen van hun leveranciers dat
zij gebruik maken van EDI
voor het uitwisselen van orders, pakbonnen en facturen. De
keuze voor een EDI oplossing
is niet eenvoudig. Wat is nu
de beste oplossing voor
uw organisatie?

Praten met één van onze experts?

Wat is Peppol?

Peppol is een organisatie die een set van regels en standaarden publiceert en onderhoudt voor de uitwisseling van bedrijfsinformatie.

Peppol is ontstaan uit een Europees project dat werd opgezet voor het ontwerpen en faciliteren van eProcurement met overheidsinstanties. Al snel werd duidelijk dat het e-invoice bericht het meest belangrijke en meest impactvolle bericht uit het proces was. Het project evolueerde naar een Europees platform voor de uitwisseling van elektronische facturen met overheidsbedrijven. Bedrijven zagen de toegevoegde waarde en wilden de mogelijkheden van Peppol uitbreiden naar andere handelspartners.

Ondertussen wordt het Peppol netwerk gebruikt voor Business-to-Government, maar ook voor Business-to-Business. Daarnaast is Peppol ook buiten de Europese grenzen gegroeid, het platform wordt ondertussen ook gebruikt door bedrijven en overheden op de overige continenten.

Meer informatie vindt u hier.

Wat zijn de voordelen van Peppol?

Het grootste voordeel van Peppol is dat je eens je als bedrijf bent aangesloten bent op het Peppol netwerk, je zonder extra opzet meteen berichten kan uitwisselen met eender welke andere partij die ook is aangesloten op Peppol; en dat wereldwijd.

Het Peppol netwerk draagt veiligheid hoog in het vaandel. Elke bestemmeling op het netwerk wordt geïdentificeerd en geregistreerd met een Peppol ID op basis van een uniek kenmerk, zoals een KBO-nummer (in België) of KVK-nummer (in Nederland)

Door het gebruik van statusberichten weet je als verzender ook altijd zeker dat je berichten zijn aangekomen bij de bestemmeling.

Wat is een Peppol Access Point?

Een Peppol Access Point is een service provider die andere bedrijven toegang geeft en verbindt naar het Peppol netwerk. Bedrijven die berichten via Peppol willen versturen moeten zich registreren via een Access Point, eender waar ter wereld. Alle Access Points onderling staan met elkaar in verbinding en vormen zo het Peppol netwerk.

Het Access Point fungeert als het ware als de verkeersleider die de berichten doorgeeft aan het Access Point van de ontvanger.

Om als Access Point te kunnen werken, moeten service providers zich certificeren via een Peppol autoriteit. Descartes heeft een gecertificeerd Access Point en staat zo dus in verbinding met alle overige Peppol Access Points wereldwijd.

Peppol visual

Wat zijn een Peppol SMP en SML?

SMP staat voor Service Metadata Publisher. Een Peppol SMP is een partij die een register bijhoudt van de adresinformatie van elke ontvanger op het Peppol netwerk, welk Access Point zij gebruiken en welke berichten zij kunnen ontvangen.

SML staat voor Service Metadata Locator. De Peppol SML bevat de identificatienummers van alle ontvangers aanwezig op het netwerk, alsook in welke SMP de detailinformatie kan gevonden worden.

De beschikbaarheid van de SMP en SML zijn belangrijke componenten voor de werking van het Peppol netwerk. De partijen moeten immers vindbaar zijn in het SMP register via de SML.

Descartes heeft als gecertificeerd Service Provider naast een eigen Access Point ook een eigen SMP. Descartes houdt bijgevolg een lijst bij van alle partijen die via Descartes geregistreerd staan als ontvangers.

Peppol SMP en Peppol SML

Wat is een Peppolautoriteit?

Elk land voorziet een eigen Peppolautoriteit die de verantwoordelijkheid op zich neemt voor het aanduiden van lokale Access Points.
De coördinatie van alle afspraken en beheer van het wereldwijde netwerk gebeurt door OpenPeppol. Zij delegeren een deel van hun taken naar de nationale autoriteiten.

Voor België is dat BoSa, voor Nederland is dat de Nederlandse Peppolautoriteit (NPa).
Descartes is aangesloten op Peppol en geregistreerd als Access Point en SMP via de Belgische autoriteit. Omdat slechts één aansluiting volstaat om wereldwijd connectiviteit op Peppol te voorzien, is een registratie via andere nationale peppolautoriteiten niet nodig.

Wat is UBL?

UBL staat voor Universal Business Language en is de berichtstandaard die als basis wordt gebruikt om interoperabiliteit te garanderen via Peppol. In het SMP staat geregistreerd welke versies de verschillende handelspartners gebruiken.

De meeste ERPs of boekhoudpakketten zijn vandaag in staat om berichten, zoals facturen, aan te leveren in een UBL-formaat. Echter, indien dit niet voorzien is, dan kan Descartes mappingen aanbieden om het formaat dat beschikbaar is om te zetten naar het juiste UBL-formaat.

Wat is een Peppol ID ?

Een Peppol ID is het nummer waarmee bedrijven worden geïdentificeerd op Peppol. De aanvraag van een Peppol ID dient te verlopen via een Access Point en is gebaseerd op officiële unieke kenmerken zoals een KBO-nummer in België of het KvK-nummer in Nederland. Zonder een Peppol ID kan je geen berichtenuitwisseling doen via Peppol. Descartes is gecertificeerd Peppol Service Provider en kan de aanvraag voor een Peppol ID afhandelen indien u vanuit uw ERP naar het Peppol-netwerk wilt communiceren. Dit vervangt dan het handmatig intikken van facturen in een andere website die ze omzet naar Peppol facturen.

B2B e-facturatie in België en Nederland

Wat is e-facturatie?

Elektronische facturatie of e-facturatie is de uitwisseling van een elektronisch factuurdocument tussen handelspartners. Het gaat hier niet om PDF’s of Word-documenten, maar om een factuur in een digitaal bestand dat alle informatie bevat zodat ze automatisch ingevoerd kan worden in de administratie van de koper.

Verplichte e-facturatie

Inmiddels is de elektronische factuur in de meeste Europese landen verplicht voor B2G-transacties (Business to Government) met overheidsdiensten.

Het elektronisch factureren voor B2B-transacties is een grootschalig project van de EU. De overheden van de lidstaten zullen de komende jaren verplichte B2B e-facturatie invoeren, met een timing die varieert per land. In sommige landen is het vandaag al verplicht, vaak ingevoerd met een gefaseerde aanpak. De verplichte B2B e-facturatie promoot de PEPPOL-standaard.

Descartes GLN™ en PEPPOL

Het GLN Document Exchange-platform ondersteunt de PEPPOL-standaard volledig en als gecertificeerd access point kunnen we naadloos uw B2B-facturen versturen zodra dit een vereiste wordt in een regio waarin u zaken doet. En aangezien het GLN Document Exchange-platform een wereldwijde SaaS-oplossing is, bestrijken we elk Europees land waar B2B-facturatie verplicht wordt.

Als klant van het GLN Document Exchange-platform bent u bij ons dus aan het goede adres!

Klaar om te praten met één van onze experts?