Transportmanagement - FAQ

TMS - Duurzaamheid


4 stappen naar succes met een TMS

Wie als onderneming overweegt om in een TMS te investeren of een bestaand pakket te vervangen, zou de focus daarbij moeten leggen op 4 aspecten. Daarmee zijn de belangrijkste uitdagingen van nu en de nabije toekomst te tackelen.

2023 Transport Management Benchmarkonderzoek

Descartes voert jaarlijks benchmarkonderzoek uit onder wereldwijde transportprofessionals. Het onderzoek van 2023 onthult dat hogere (brandstof)kosten en een tekort aan chauffeurs uitdagingen vormen, terwijl investeringen in zichtbaarheid kansen bieden.

Met een expert praten?

TMS & duurzaamheid

Hoe kan een TMS helpen bij het berekenen van de huidige uitstoot?

Een TMS Verlader is de ideale plaats om de koolstofuitstoot te bepalen door gegevens van alle transportactiviteiten van een organisatie te verzamelen en te analyseren en dezelfde logica toe te passen op de verschillende verladers/vervoerders. Uiteraard moet rekening worden gehouden met de vervoerswijze, het gewicht en het type transport. Gegevens die doorgaans enkel volledig beschikbaar zijn in een TMS. Dit zijn de belangrijkste aspecten van de manier waarop een TMS de koolstofuitstoot meet:

• Vervoerswijze
Een TMS kan de verschillende vervoerswijzen (vrachtwagen, trein, zee, vliegtuig) die door een organisatie worden gebruikt, optimaliseren. Deze verschillende modi hebben uiteraard een verschillende koolstofvoetafdruk. Deze informatie is cruciaal om een schatting te maken van de koolstofuitstoot.

• Gewicht van de lading
Een TMS kan voor elke vervoerswijze het gewicht van de lading berekenen. Het gewicht van de lading heeft een impact op de hoeveelheid verbruikte brandstof, wat een invloed heeft op de koolstofuitstoot.

• Afgelegde afstand
Een TMS kan de afgelegde afstand per vervoerswijze berekenen. Door de afgelegde afstand te kennen, kan het TMS een schatting maken van de hoeveelheid verbruikte brandstof en de daaruit voortvloeiende koolstofuitstoot.

• Brandstofverbruik
Een TMS kan het brandstofverbruik van elke vervoerswijze bepalen. Deze gegevens kunnen gebruikt worden om de gegenereerde koolstofuitstoot in te schatten.

Door gegevens op basis van deze factoren te verzamelen en te analyseren, kan een TMS een nauwkeurige schatting maken van de koolstofuitstoot van de transportactiviteiten van een organisatie. Deze informatie kan worden gebruikt om te rapporteren, wat vanaf 1 januari 2024 verplicht wordt in de EU voor middelgrote/grote bedrijven, en om verbeterpunten te identificeren en strategieën te implementeren om de koolstofuitstoot te beperken.

Hoe kan een TMS helpen bij het beperken van de koolstofuitstoot?

Door gebruik te maken van de mogelijkheden van een TMS kunnen bedrijven hun transportactiviteiten optimaliseren, het brandstofverbruik verminderen, de uitstoot tot een minimum beperken en duurzamere keuzes maken in hun logistieke processen. Dit leidt tot milieuvoordelen, kostenbesparingen en meer maatschappelijk verantwoord ondernemerschap in de transport- en supply chain-sector.

Consolidatie van ladingen en samenwerking: Een TMS maakt het mogelijk om ladingen te consolideren, wat betekent dat meerdere zendingen worden samengevoegd tot een enkele lading. Door het gebruik van de vrachtwagencapaciteit te maximaliseren, vermindert een TMS het aantal voertuigen dat nodig is voor transport, wat leidt tot minder uitstoot en een lager energieverbruik.

Vervoerdersselectie en samenwerking: Met een TMS kunnen bedrijven vervoerders selecteren op basis van verschillende criteria, waaronder de prestaties van de vervoerder, de dienstverleningsniveaus en hun duurzaamheidsbeleid. Door te kiezen voor vervoerders met een groener beleid met bijvoorbeeld brandstofbesparende wagenparken of alternatieve energiebronnen, kunnen bedrijven hun transportactiviteiten afstemmen op duurzaamheidsdoelstellingen.

Optimalisering vervoerswijze en vervoerder: Door rekening te houden met factoren als transittijd, kosten en milieu-impact kan een TMS bedrijven helpen geïnformeerde beslissingen te nemen om waar mogelijk over te schakelen op milieuvriendelijkere vervoerswijzen.

Data-analyse en rapportering: Een TMS legt transportgegevens vast en slaat ze op, wat waardevolle inzichten oplevert voor duurzaamheidsinitiatieven. Door transportgegevens te analyseren kunnen bedrijven inefficiënties identificeren, belangrijke prestatie-indicatoren (KPI's) met betrekking tot duurzaamheid bijhouden en datagestuurde beslissingen nemen om de milieuprestaties te verbeteren.