Het verlagen van (transport) kosten (74 procent) en het verhogen van service voor klanttevredenheid en klantbehoud (63 procent) zijn wat de voornaamste wensen van verladers. Ook meer financiële controle en inzicht in logistieke stromen staan hoog op de agenda. Dat blijkt uit onderzoek onder verladers, naar directiedoelstellingen en de ondersteuning van ICT bij het logistieke proces. 63 procent van de verladers meent dat de transportkosten met vijf tot tien procent verlaagd kunnen worden door ICT-innovatie, vooral data-integratie. Een TMS systeem zou veel winst op kunnen leveren.

Logistieke kosten

Verder blijkt ook dat verladers meer financiële controle willen hebben op de logistieke kosten (45 procent) en het inzicht in logistieke stromen willen verbeteren (44 procent). Een kwart van de verladers is op zoek naar de mogelijkheden om de logistieke flow voor fulfilment te verbeteren.

Veelvuldig applicatiegebruik

Verladers gebruiken vooral WMS- en ERP-systemen (82 procent). De helft gebruikt twee tot drie applicaties om het logistieke proces aan te sturen, 21 procent gebruikt er vier of meer. Daarnaast meent 82 procent dat data-integratie voor tracking & tracing is gerealiseerd. In de praktijk blijkt slechts 22 procent de gegevens in het eigen systeem te hebben. Driekwart haalt de info handmatig op uit het portaal van de vervoerder.

Performance en efficiency

De performance en efficiency van externe vervoerders zijn zelden criteria, meestal doordat men hier geen zicht op heeft. Vaak bestaat de informatievoorziening van verladers uit een verscheidenheid van bronnen die lang niet allemaal met elkaar te integreren zijn, zo blijkt uit het onderzoek. Zij hebben dan ook zelden een dashboard voor strategische besluitvorming. Ook de controle op facturen van vervoerders gebeurt bijna altijd handmatig, soms steekproefsgewijs of helemaal niet.

Transport Management Systeem

Invoice-matching en pre-billing gebeuren bij slechts een derde van de respondenten, waardoor besparingsmogelijkheden worden gemist en meer fouten kunnen worden gemaakt. Slechts een derde van de verladers beschikt over een Transport Management Systeem dat ook uitbestede logistieke activiteiten omvat.

Wilt u het volledige benchmarkrapport downloaden?