Waarom de zichtbaarheid van vracht van essentieel belang is.

Wat we doorgaans de “supply chain” noemen, roept wellicht onmiddellijk een beeld op van een reeks met elkaar verbonden schakels. Wat misschien wat minder duidelijk zichtbaar is in die keten, is de constante beweging van vracht. Over de hele supply chain moeten goederen in verschillende stadia worden vervoerd van en naar leveranciers van grondstoffen, producenten, groothandelaars en eindgebruikers. Bij elke stap in het traject zijn verladers, 3PL’s en vrachtvervoerders betrokken om een product op de
markt te brengen. Daarom wordt het steeds belangrijker om zicht te hebben op de locatie en de status
van de vracht.

Descartes schreef deze gids voor meer inzicht in de voordelen van real-time visibility.