Vaak gestelde vragen import compliance

Wat is landed cost?


De uiteindelijke kostprijs (landed cost) is de totale kostprijs die moet worden betaald voor een goed of item dat in het land wordt ingevoerd. Deze prijs omvat de verzendkosten, evenals de kosten die betrekking hebben op de compliance, zoals douanerechten, taksen en vergoedingen. Ook andere lasten kunnen zijn opgenomen in de uiteindelijke kostprijs, zoals antidumping- en compenserende rechten, kosten voor de omrekening van vreemde valuta, licentievergoedingen en ook diverse kosten, zoals verzekeringspremies en kosten voor fraudebescherming.


We beantwoorden de volgende vragen...
  1. toc

Hoe berekent u de invoerrechten?

Invoerrechten worden berekend door het in te voeren product correct te identificeren aan de hand van overheidslijsten en -schema's (d.w.z. door het product correct te classificeren), en vervolgens de belastingen en rechten vast te stellen die bij de invoer van dat product verschuldigd zijn. Zodra deze belastingen en rechten zijn vastgesteld, kunnen zij worden toegepast op de totale waarde van de zending en vervolgens aan de douaneautoriteiten worden betaald.

Hoe berekent u de uiteindelijke kosten?

Aangezien de uiteindelijke kostprijs een totale prijs is, inclusief invoerrechten en belastingen, evenals andere heffingen en kosten, waaronder verzendingskosten, kosten voor verzekering en fraudebescherming, en kosten voor vreemde valuta en omrekening, is de uiteindelijke kostprijs voor een zending eenvoudigweg de som van al deze kosten voor die zending.

Met andere woorden ,

Landed cost = invoertarieven en -rechten + douanekosten + verzendkosten + andere algemene kosten

Gebruik maken van importgegevens en compliance-oplossingen kan organisaties helpen om ook de uiteindelijke kosten precies te berekenen.


Wilt u met een van onze expert verder praten?