Descartes Transport Management Systeem: brug tussen efficiënte logistiek en kostenverlaging

Het verlagen van kosten (74 procent) en het verhogen van service voor klanttevredenheid en klantbehoud (63 procent) zijn wat de directie van verladers wensen. Dat blijkt uit onderzoek van Descartes, onder verladers, naar directiedoelstellingen en de ondersteuning van ICT bij het logistieke proces. In hetzelfde onderzoek blijkt dat er op beide vlakken veel winst te behalen valt als verladers hun manuele taken terugdringen en overstappen op een Transport Management Systeem.

Verder blijkt ook dat verladers meer financiële controle willen hebben op de logistieke kosten (45 procent) en het inzicht in logistieke stromen willen verbeteren (44 procent). Tevens is een kwart van de verladers op zoek naar de mogelijkheden om de logistieke flow voor fulfilment te verbeteren. Hoewel 63 procent van de verladers ervan overtuigd is de transportkosten met vijf tot tien procent te kunnen verlagen door ICT-innovatie (vooral data-integratie), gebeurt dat nog niet vaak.

Veelvuldig applicatiegebruik
Verladers gebruiken op dit moment voor hun primaire logistieke proces vooral WMS- en ERP-systemen (82 procent). De helft gebruikt twee tot drie applicaties om het logistieke proces aan te sturen, 21 procent gebruikt er vier of meer. Daarnaast meent 82 procent dat data-integratie voor tracking & tracing is gerealiseerd. In de praktijk blijkt slechts 22 procent de gegevens in het eigen systeem te hebben, driekwart haalt de info handmatig op uit het portaal van de vervoerder.

Performance en efficiency
De performance en efficiency van externe vervoerders zijn zelden criteria, meestal doordat men hier geen zicht op heeft. Vaak bestaat de informatievoorziening van verladers uit een verscheidenheid van bronnen die lang niet allemaal met elkaar te integreren zijn, zo blijkt uit het onderzoek. Zij hebben dan ook zelden een dashboard voor strategische besluitvorming. Ook de controle op facturen van vervoerders gebeurt bijna altijd handmatig, soms steekproefsgewijs of helemaal niet. Invoice-matching en pre-billing gebeuren bij slechts een derde van de respondenten, waardoor besparingsmogelijkheden worden gemist en meer fouten kunnen worden gemaakt.

Transport Management Systeem
Slechts een derde van de verladers beschikt over een Transport Management Systeem dat ook uitbestede logistieke activiteiten omvat. Zo’n systeem combineert alle gegevens in één overzicht en biedt daarmee controle over de prestaties en efficiëntie van de organisatie. Het biedt flexibiliteit, geavanceerde mogelijkheden en snelle time-to-value. Het inzicht maakt het voor verladers ook eenvoudiger om kosten te besparen en service te verhogen.

Roy van Aalst, Senior Director Benelux bij Descartes: “De benchmark bevestigt dat verladers willen en kunnen besparen op de kosten van hun transportnetwerk. Tegelijkertijd moet de logistieke service aan klanten verbeterd worden, omdat men daarop afgerekend wordt. Innovatie van de ICT maakt het mogelijk om flexibeler de juiste vervoerder en vervoersmodaliteit te kiezen. Om integraal grip te krijgen op het logistieke proces, is met name meer zicht nodig op het uitbesteed vervoer – een Transport Management Systeem is hiervoor een uitstekende methode.”

Meer weten? Kom naar de kennisessie 'Excellente Logistiek'