Hvordan håndtere dere den økende førermangel i Norden?


Hva kan selskaper i Norden lære av den globale førermangel ?


I løpet av de siste ukene har vi kunnet lese om førermangelen i Storbritannia og hvordan den har ført til tomme hyller i butikkene. Vi ser samme trend i Norden – det er ikke nok sjåfører til å møte transportkravene, en situasjon som ikke ser ut til å endre seg de nærmeste årene med tanke på den raskt voksende netthandelen.

For å redusere effekten av førermangelen må arbeidsgivere jobbe for å beholde eksisterende sjåfører og øke produktiviteten hos de som allerede finnes i organisasjonen. Her kan ruteoptimering spille en viktig rolle. .

Les mer om hvordan ruteoptimering kan redusere risikoen for global førermangel i vårt Driver Shortages Whitepaper.

Finn ut hvordan virksomheten din best kan forberede seg på den økende sjåførmangelen