Klassifisering


Automatisk og global produktklassifisering, fortolling og journalføring for hvert trinn i arbeidsmetoden.

White Paper
Se hvordan kunstig intelligens kan forbedre Trade Compliance-prosesser

Meggitt PLC
Se hvordan Meggitt PLC automatiserer sine tollklassifiseringsprosesser med Descartes CustomsInfo.

Med korrekt klassifisering av varer sikrer du at alle lover og regler overholdes samtidig som at du reduserer kostnadene dine


Bibliotek med handelsdata
Oppnå en bedre vareklassifisering med vårt omfattende bibliotek hvor vi har data for toll, avgift og frihandel.
Global Trade Intelligence Workbench
Forbedre klassifisering av varer med vår kraftige plattform som styrer arbeidsflyt, dokumentlagring og audit recording.

Handelsdata for SAP GTS
Descartes hjelper til med å drive SAP GTS med nøyaktig data og oppdatert klassifiseringsinformasjon.
Handelsdata for Oracle GTM
Descartes hjelper til med å drive Oracle GTM med nøyaktig oppdatert toll- og klassifiseringsinformasjon

Descartes muliggjør automatisk og global vareklassifisering, fortolling og alt journalføres gjennom hele arbeidsprosessen. Vår Global Trade Compliance-løsning er den enkleste metoden som brukes for å nå pålitelige og oppdaterte handelsdata som trengs for å oppnå tilfredsstillende globale forsyningskjeder.

Med vårt omfattende arkiv av HTS-koder, satser, tariffer, bindende vedtak og handelsavtaler legger vi til rette for klassifisering av varer.

tullklassificering på dator

Hva er fordelene med automatisk vareklassifisering?


Faktisk er klassifisering subjektiv. Prosessen kan være kompleks og tariffbeskrivelsene er ofte uklare. Se eksempel nedenfor:

Produkt: Soundbar (høyttaler) med avspillingsenhet.

Høyttalere har klassifisering: 8518.21.0000 og 4,9 % i fortollingsgebyr.

Avspillingsenheter har klassifisering: 8519.81.4050 og 0 % i fortollingsgebyr.

Skal produktet klassifiseres som en høyttaler eller som en avspillingsenhet?

Vi hjelper virksomheter i ulike bransjer med å klassifisere varer mer effektivt


Et effektivt og globalt system for tollkodesøking som overholder alle regler er utfordrende å etterleve for mange virksomheter, som flytter varer over landegrensene. Forbedre nøyaktigheten til HTS-kodebestemmelsen din, samtidig som du reduserer tiden brukt på klassifisering.

-Descartes samler alle aktuelle handels- og tolldata vi trenger på ett sted. Fra HTS, ECCN og USML klassifiseringsdata, til opprinnelsesregler og handelsregler. Alt er sømløst integrert med vår SAP GTS for en jevn og automatisert løsning. Jeg ser på Descartes som en viktig partner for oss, ettersom vi nå utvider våre compliance-programmer og også handler til nye land.


— Jonathan Priganc Director, Business Systems - Commercial & Corporate Affairs Meggitt PLC

Les hele pressemeldingen (ENG)

Ønsker du å snakke med våre eksperter angående klassifisering av varer?


Book et møte med oss i dag. Vi forteller deg hvordan du kan oppnå effektiv og sikker tollbehandling med automatiserte prosesser til for eksemepel tolldeklarasjoner, klassifisering og tollager