Tolldeklarasjoner

White Paper
Hjelper forhandlere med å forbedre marginene samtidig som de holder tritt med tollkravene.
Customs container held by crane card
Nyheter
Aetna Forwarding effektiviserer forsendelseshåndtering og tolloverholdelse med Descartes

Oppnå bedre etterlevelse av gjeldende tollforskrifter og send tolldeklarasjoner på en effektiv måte


Descartes tilbyr en kraftig løsning for global og rask klassifisering av varer og tollhåndtering, som automatisk registrerer hvert trinn i samsvarsprosessen.

digitala tulldeklarationer från Descartes

Håndter komplekse import- og eksportprosesser effektivt, samtidig som du sikrer at deklarasjoner stemmer overens med kravene fra de relevante tollmyndighetene.


Vår importhåndteringsmodul sikrer at importdeklarasjonen stemmer overens med tollmyndighetenes krav, og det gjør det mulig å lage en SAD (Single Administrative Document). Gjennom utfyllingen valideres informasjonen før og under innsendelser. Dette sikrer at ingen obligatoriske oppgaver er glemt, og risikoen for avlag fra tollmyndigheten minimeres.

Med vår modul for ekspothåndtering kan du effektivt administrere komplekse eksportprosesser. Vi sikrer samsvar gjennom vår digitale tilobling til den relevante tollmyndigheten. Eksportadministrasjonsdokumentet (EAD) kan opprettes raskt og enkelt. Gjennom utfyllingen valideres informasjonen før og under innsendelser. Dette sikrer at ingen obligatoriske oppgaver er glemt, og risikoen for avlag fra tollmyndigheten minimeres.

"Gjennom å bruke Descartes løsninger for tollhåndtering får vi full kontroll over våre import- og ekpsortdeklarasjoner. Når man har tollager er det mer fleksibelt å ha et egent system, sånn at vi raskere og enklere får den oversikten com er nødvendig for tollhåndtering."

-Torstein Klokk Pettersen, finansdirektør på Sverre W. Monsen AS.


Vil du prate tollbehandling med våre eksperter?