Slik sparer nordiske bedrifter penger med tollager

Mange nordiske selskaper importerer varer fra land utenfor EU. Hvis man så har videresalg til andre land utenfor EU, for eksempel Norge eller Storbritannia, er det potensial for store besparelser.

Du kan plassere ufortollede varer på et tollager for å slippe å betale tollavgift første gang ved import, for deretter å betale ytterligere en tollavgift ved salgstidspunktet. Hvis man har en stor eksport av varer, som er importert fra land utenfor EU, bruker de fleste av våre kunder tollager for å unngå å måtte betale doble tollavgifter.

Eksempel: Audionord International, selskapet som står bak Hi-Fi Klubben, som importerer produkter som videreselges i butikkene i Danmark, Norge, Sverige, Nederland og Tyskland i tillegg til salg fra nettbutikken deres. For Audionord har det vært viktig å automatisere deler av arbeidsflyten, og på den måten slippe å bruke ressurser på de mest rutinemessige etappene i tollhåndteringen. De bruker tollager da en stor del av deres produkter importeres fra et tredje land. Noen av disse blir senere reeksportert ut av EU, for salg i deres norske butikker og som onlinesalg i Norge. Se mer i videoen nedenfor:

Audionord bruker tollager da en stor del av deres produkter importeres fra et tredje land. Noen av disse blir senere reeksportert ut av EU, for salg i deres norske butikker og som onlinesalg i Norge.

En av grunnene til at Audionord bruker tollager er for å spare penger og redusere antall interne arbeidstimer. Gjennom automatisering reduseres tiden som brukes på tollklarering. Samtidig er man forberedt på de nye europeiske standardene gjennom sitt tollsystem. Den største besparelsen Audionord oppnår med tollager er at de slipper å betale EU-toll på varene som sendes til Norge fra lageret i Danmark.

Hvordan kan tollager hjelpe bedrifter med sesongbasert ordreflyt?

Tollager er også interessant for bedrifter som påvirkes av sesongavhengig ordreflyt, som f.eks. ved ulike årstider eller høyftider. Bedrifter som har tollager kan tilby kundene en forbedret service ettersom varene ligger klare i tollageret, slik at de ved bestilling/høysesong raskt kan sendes til kunden. Selskapet unngår på den måten å låse opp kapital ved å betale importavgifter på forhånd – det skjer først på salgstidspunktet.

Fordeler med tollager: Lagre varer uten tidsbegrensning og øke kontantstrømmen

En annen fordel med tollager er at man kan lagre ufortollede varer i ubegrenset tid. Ettersom varer som lagres i tollager ikke fortolles direkte på kjøpstidspunktet, reduseres kapitalbindingen, noe som er positivt for selskapets kontantstrøm. Man får bedre kontroll over lagersaldo både for frie sirkulasjonsvarer og for tollpliktige varer.

I tillegg øker muligheten for bedre lagerhold av varer etter bedriftens behov, som f.eks. ved høysesong. Uten tollager blir leveransekjeden lengre, ettersom lageret må tilpasses etter kundens bestilling. Tollager gjør det enklere og mer kostnadseffektivt å holde varer på lager, ettersom varer kan oppbevares i et tollager i ubegrenset tid. Derfor kan varen legges på tollager inntil man vet om den skal overgå til fri omsetning, eksporteres på nytt eller overføres til en annen type prosess.

På den måten sikrer bedriften at toll og avgifter på varene først betales hvis varene erklæres for fri omsetning. Hvis varene eksporteres på nytt, er det ikke nødvendig å betale tollavgifter.

Andre grunner til å bruke tollager, i tillegg til å spare penger

For varer som befinner seg på tollager betales ikke tollavgifter og merverdiavgift på tidspunktet når varene importeres, og heller ikke mens varene ligger på lager. Tollavgifter og merverdiavgift betales altså først når varene tas ut av tolllageret. Dette gir frihet til å bestemme akkurat når toll- og momsavgifter skal betales og dermed mulighet til å optimalisere kontantstrømmen. Det kan bidra til å utvide virksomheten på andre områder der tilgjengelig kapital ikke er bundet til gebyrer akkurat da.

Eksempel : For Audionord innebar det at man kunne optimere selve tollhåndteringen med støtte fra et eget skybasert tollsystem. Man ønsket å redusere antall timer internt som ble brukt til tollhåndtering og være forberedt i henhold til den nye europeiske standarden (UCC). Tollsystemet hjelper Audionord med å få kontroll over all tollrelatert oppdragsinnlevering og de trenger ikke lenger vedlikeholde egne servere. Ved å optimalisere sine interne prosesser frigjør de tid for personalet til å fokusere på å gi kundene en bedre service.

Hvilke selskaper bør benytte seg av tollager?

Tollager er spesielt nyttig for bedrifter som lagerfører et visst volum av varer, som i neste etappe er aktuelle for videresalg. En annen fordel er at fortollingen til Norge kan legges opp slik at eksporterklæringen i Danmark «endres» til å bli en importdeklarasjon i Norge. Dermed kan data gjenbrukes og håndteringen optimeres.

Slik fungerer vårt tollager og samarbeid med Tolletaten

Descartes tollager tar utgangspunkt i informasjon fra bedriftens forsystem. Det kan være informasjon om gjeldende ordre, faktura og artikkelnummer. Deretter oppretter vi en lagersaldo og samkjører den ved hvert uttak av varer fra tollageret. Descartes har et kontinuerlig samarbeid med Tolletaten for at vi som systemleverandør skal kunne garantere at våre tolløsninger følger gjeldende tollregler og myndighetskrav.

Eksempel: HiFi Klubben Norge sender en rekke reparasjoner tilbake til Audionord Danmark, hvor det benyttes en prosedyre for aktiv foredling (IPR – Inward Processing Relief). Denne forflyttingen av varer logges automatisk inn i tollsystemet, noe som muliggjør etterfølgende dokumentasjon til den danske Toldstyrelsen.


Skriven av:

Per Olafsen
Key Account Manager