Ny studie fra Descartes: 65 prosent av selskapene innen transport- og logistikksektoren øker sine innovasjonsinvesteringer

Descartes Systems Group har i en ny studie undersøkt hvordan transport- og logistikknæringen prioriterer utvikling. Resultatene viser at majoriteten av selskapene vil øke sine investeringer innen innovasjon. Dette til tross for en tøff økonomisk situasjon og en ustabil verdensøkonomi.

Studien «Supply Chain and Logistics Innovation Accelerates, But Has Long Way to Go» bygger på svar fra 1000 ledere innen transport og logistikk i Nord-Amerika og Europa. Resultatene viser at nesten 6 av 10 har økt sine investeringer på innovasjon de siste to årene. For de kommende årene er dette tallet 65 prosent.

- Det er tydelig at transport- og logistikknæringen har et kontinuerlig sterkt fokus på utvikling. Årsaken til dette er flere, men 37 prosent sier at det først og fremst handler om å redusere kostnadene, og like mange svarer at formålet er å øke påliteligheten i leveransekjedene, sier Chris Jones, EVP, Industry and Services i Descartes.

Halvparten av studiens nordiske respondenter opplever at deres satsing på innovasjon ligger foran konkurrentene. Eksempler på innovasjon som respondentene oppgir at bedriftene jobber med er maskinlæring, AI og dataanalyse.

- Den kraftig økende mengden IT-angrep som pågår i omverdenen, har fått mer enn hver tredje bedrift til å fokusere mer på utviklingsarbeid. Det er tydelig at de digitale truslene mot bedriftenes transport- og logistikkkjeder er en sterk motivator for endring, sier Chris Jones, EVP, Industry and Services hos Descartes.

Samtidig viser studien at 87 prosent opplever noen form for interne hindringer når det gjelder innovasjon og satsing på utvikling. Årsakene til dette er blant annet selskapets modenhet knyttet til disse spørsmålene, uklarhet om hvilken effekt en satsing på innovasjon vil få og en skeptisk innstilling til om det er verdt de opplevde risikoene for å skape nytte for selskapet. Miljøfaktorer som har blitt oppfattet som barrierer for innovasjonsarbeid, er Covid-19 tilbake i tid, og fremover den stigende inflasjonen.