Har du kontroll over tollhåndteringen og hva betyr det å automatisere? Bør du outsource eller ta vare på tollhåndtering og screening mot sanksjonslister internt?

Det er mulig å outsource fortolling til transportørene eller eksterne konsulenter. Men du kan ikke outsource ansvaret! Det er selskapet og dets ansatte som holdes ansvarlige for feil og mangler.

Du har bare full kontroll med ditt eget tollsystem, fullt konfigurert og konfigurert for å passe det enkelte selskap. Tollprosessen kan deretter automatiseres, noe som reduserer kostnadene og øker sikkerheten mot feil.

Noen andre fordeler:
• Ingen kostnader for å kontrollere tredjepartsarbeid.
• Lavere kostnad per erklæring.
• Ingen forsinkelser i forsendelsesprosessen.
• Mindre bindende for transportøren. Større mulighet til å minimere transportkostnadene for hver forsendelse.

Du er ansvarlig - har du kontroll over hvem du selger til?
Det er 700 000 sanksjonerte mennesker og selskaper. Vi går gjennom hvorfor og hvordan du enkelt kan sikre screening av de forskjellige handelskontaktene dine før du inngår en avtale.

Se videoen på YouTube

Mer om tollsystem fra Descartes

Vi har løsninger for hele forsyningskjeden

STARK GROUP, Nordens største distributør av byggevarer, har fullt fokus på eksakte leveranser til kunden.

Per Rimkjær, Project & Transport Manager hos STARK GROUP forteller:

Se videoen på YouTube

Mer om ruteoptimering fra Descartes