Audionord International, som er selskapet bak HiFi Klubben, har inngått en avtale med Descartes om levering av tollsystemet GCT. Audionord regner med at det nye tollsystemet vil gjøre det mulig å automatisere deler av arbeidsrutinene, slik at selskapet kan spare ressurser på de mest rutinepregede tolloppgavene. Samtidig flytter selskapet systemet ut i nettskyen, slik at Audionord slipper å drive løpende vedlikehold av servermiljøet.

Audionord International har én eller to ukentlige leveringer av varer til HiFi Klubbens norske butikker og daglige utsendinger fra Nordjylland i Danmark til norske nettkunder. Dermed må det foretas eksport fra Danmark og fortolling av importen til Norge for hver enkelt forsendelse. Audionord International har valgt å håndtere denne tollbehandlingen selv, en fast oppgave som legger beslag på en del ressurser hver eneste uke.

Store gevinster å forvente med automatiserte vareflyt

 -Vi trengte å oppgradere tollbehandlingen til en ny teknologi som støtter automatisering av prosessene. Vi undersøkte markedet for tollsystemer og landet på GCT fordi de har den beste muligheten til å automatisere arbeidsforløpet, samtidig som man kan mate systemet med manuelle data når det trengs. Den kombinasjonen er unik og gir oss stor fleksibilitet», sier Morten Nielsen, transport- og prosjektleder.

Audionord fortoller selv vareimporten til de norske butikkene, og den prosessen involverer eksport av data fra selskapets ERP-system til GCT og oppretting og utsending av dokumentpakker som blir sendt digitalt til fraktføreren, slik at sjåføren har alle relevante dokumenter for hånden.

-Dette arbeidsforløpet forventer vi å kunne automatisere, slik at vi bruker mye mindre tid på det hver uke», forteller Morten Nielsen.

Som en del av sin samlede toll-løsning har Audionord etablert et tollfritt lager ved hovedkvarteret i Nørager i Nordjylland. Herfra sender Audionord ut varer til EU-landene Danmark, Sverige, Tyskland og Holland uten tollbehandling, og til Norge med tollbehandling. Det reduserer Audionords samlede tollutgifter.

Morten Nielsen påpeker også gevinstene ved at Audionord skifter fra et lokalt system med egen server til det skybaserte GCT.

- Nettskyen frigir ressurser for oss fordi vi slipper å drive løpende overvåking og vedlikehold av serverplattformen. Vi er sikret god oppetid og oppdatert programvare, slik at vi kan fokusere på kjernevirksomheten», forteller han.

 Til slutt peker han på GCTs brukergrensesnitt som en av grunnene at de valgte tollsystemet GCT.

Behovet for enkle å administrere og tilkoblede tollløsninger øker

For Descartes er Audionord ytterligere et bevis på hvordan behovet for skybaserte løsninger, som er enkle å håndtere, øker i markedet.

 - Vi ser hvordan flere og flere kunder, eksisterende og nye, kommer til oss med lignende behov som Audionord. Antall leveranser er stort, prosessene som er tilgjengelige er kompliserte og spiser mye tid og ressurser. Å kunne presentere en løsning som kundene lett kan forstå, som krever minimalt med vedlikehold og som også utfører mange av sine rutineoppgaver, er selvfølgelig attraktivt. Det blir spennende å komme sammen med Audionord og utvikle og slanke tollhåndteringen deres, sier Martin Jeppsson, tollekspert og Product Manager i Descartes i Norden.

 Selskapet forventer å implementere systemet i samarbeid med Descartes og ta det i bruk høsten 2020.

Om Audionord og HiFi Klubben

Audionord International er selskapet bak HiFi Klubben, som selger kvalitetsutstyr til lyd og bilde til forbrukere i Norge, Sverige, Danmark, Nederland og Tyskland. Selskapet ble grunnlagt av Johan Peter Lyngdorf i 1980 som et postordrefirma med noen få demorom. Siden har HiFi Klubben utviklet seg til å bli en vellykket butikkjede med nesten 100 butikker fordelt på de fem landene.