Automatisert prosess strømlinjeformer tollstyring 

DB Schenker, den ledende logistikkleverandøren i Norden, velger Descartes tollhåndteringssystem for Norge, Sverige og Danmark. Descartes løsning med elektronisk og automatisert håndtering av tolldeklarasjoner og tollagre gir mer effektiv styring og samtidig mulighet for DB Schenker å tilby kundene nye tjenester. 

-Vi ønsker å oppnå en mer moderne tollhåndtering mens ny EU-lovgivning gir store utfordringer ved å holde vårt gamle system oppdatert. Med Descartes løsning kan vi produsere tollklarering på en mer effektiv måte, og forhåpentligvis øke markedsandelen vår gjennom en smartere forsyning av tolltjenester, sier Mikael Eriksson, Head of Customs på Schenker AB i Sverige. 

Med GCT fra Descartes mottar DB Schenker nå en felles tollhåndteringsløsning for operasjonene sine i Sverige, Norge og Danmark. Systemet gir blant annet mulighet til å motta og administrere tolldokumenter elektronisk. Det øker også produktiviteten ved å automatisk generere eksportdokumentasjon sammen med tilhørende importdokumentasjon mellom landene i en integrert prosess. 

-Descartes oppfyller våre krav som en global etablert totalleverandør av et komplett og bevist tollsystem. Vi er en del av en stor internasjonal gruppe, og det er viktig at våre leverandører er på samme nivå, sier Mikael Eriksson.  

Med løsningen fra Descartes har DB Schenker nå en felles tollstyringsløsning for operasjonene i Sverige, Norge og Danmark. 

-Vi er glade og stolte over å kunne bidra til DB Schenkers utvikling og suksess. Vår komplette Saas-løsning for tollhåndtering er alltid oppdatert for å møte dagens krav og forskrifter, og håndterer effektivt et stort antall tolldeklarasjoner med høy grad av automatisering, sier Lars Persson, salgsdirektør Norden på Descartes. 

Om DB Schenker 

DB Schenker er en del av Deutsche Bahn AGs globale transport- og logistikkdivisjon, og er verdens ledende logistikkleverandør med 72 000 ansatte på 2000 lokasjoner. Selskapet tilbyr alt fra landtransport, internasjonal sjø- og luftfrakt og konsulenttjenester til lager og logistikkløsninger. DB Schenker har 1100 ansatte ved 29 terminaler/kontorer i Norge.