Implementeringen av Descartes plattform for Transportation Management (TMS) forgegår nå for fullt hos dagligvarekonsernet Axfood. Det innebærer bedre optimering av all inngående og utgående vareflyter i konsernet. 

Dagab, Axfoods innkjøp og logistikkselskap har ansvar for samtlige av konsernets transportstrømmer og er dermed primærmottaker av Descartes plattform. Løsningen vil bli brukt til levering fra leverandører, levering til Axfoods egne butikker og grossistkunder samt hjemlevering.

Dan Hellström, Senior Account Executive hos Descartes:

- Axfood vil kunne utføre optimale valg mellom egne/innleide kjøretøy og eksterne transportører, optimalisere kjøreruter og velge transportører automatisk basert på kostnad og servicegrad – alt i ett og samme system. I tillegg kan de operasjonelt utføre og overvåke transporter til sluttdestinasjon, varsle kunder om pågående levering og utføre elektronisk leveringsbekreftelse via en mobilapp .

Helena Blom, Transportsjef i Dagab kommenterer valget av Descartes slik:

- For oss var det viktig å finne en partner som kunne løse alle de ulike flytene i én og samme plattform. Og et moderne system til det moderne logistikksenteret vi bygger. Descartes som leverandør hadde alt dette på plass. I tillegg kommer plattformen til å være en viktig brikke i puslespillet for at vi kan oppnå våre bærekraftsambisjoner. Med bedre utnyttelse av kjøretøy og optimaliserte ruter, dvs. bedre fyllingsgrad og totalt færre kjørte km, gir det et positivt resultat på bedriftens kostnader og ikke minst miljøpåvirkning.

Etter den første piloten i Göteborg høsten 2020 pågår en intensiv utrulling av transportstyringsløsningen til Axfoods øvrige regioner med mål om å være ferdige når Dagabs nye logistikksenter i Bålsta tas i drift.