2023 har vært et overgangsår for logistikk- og transportbransjen. I 2024 vil avtagende økonomisk vekst kombinert med økte kostnader fortsette å presse bransjen til å bli mye mer produktiv og fornye måten de jobber på. Lars Persson, nordisk salgssjef i Descartes, løfter frem fire trender som vil forme logistikk- og transportbransjen i 2024 og hva beslutningstakere må gjøre for å dra nytte av dem.

Fortsatt mangel på arbeidskraft

Norges Lastebileier-Forbund sin prognose peker på at det vil være behov for minst 2500 nye sjåfører hvert år frem til 2030. Det er tydelig at mangelen på arbeidskraft ikke er et spørsmål som vil avta i løpet av det kommende året.

– Å finne kvalifisert personale vil være en utfordring også i 2024. Det er en generell mangel på tilgjengelig arbeidskraft i alle bransjer, og arbeidstakere vil fortsette å flytte mellom bransjer for å finne de høyeste lønnsnivåene eller de mest gunstige arbeidsforholdene. Logistikk- og transportbransjen må fokusere på strategier for å beholde personalet og innføre mer automatisering, slik at arbeidsplassen oppleves mer moderne, sier Lars Persson, nordisk salgssjef i Descartes.

Økte kostnader en utfordring for bransjen

I likhet med samfunnet for øvrig, ser transportnæringen stigende kostnader til arbeidskraft, drivstoff og andre investeringer. Det vil holde logistikk- og transportbedriftene fokusert på å redusere kostnadene.

– Tradisjonelle måter å drive virksomhet på vil bli utfordret når bedriftsledelsen kjemper for å opprettholde fortjenestemarginene. Logistikk- og transportvirksomheter må bli svært kreative i 2024 og arbeide strategisk for å identifisere endringer i forsyningskjedens nettverk, innkjøpsstrategier, transportmåter og service som kan redusere kostnadene , sier Lars Persson.

Hard konkurranse fordi kundeopplevelsen blir stadig viktigere

Definisjonen av en vellykket kunde har gått fra kundeservice til kundeopplevelse. Flere studier viser at kundene vil forvente større leveringspresisjon, mer pålitelighet og tilgang til leveringsstatus i sanntid for å forbedre leveransen eller håndtere avvik.

– Logistikk- og transportbedrifter må sikre at de kan bestille smalere tidsvinduer på en nøyaktig og kostnadseffektiv måte. Dette bidrar til å oppfylle leveringsløftene og engasjere kunden elektronisk gjennom hele leveransen, sier Lars Persson og legger til:

– De som benytter seg av en tredjepartsleverandør bør forvente samme evne til å integrere booking- og sporingsdata som hos kunden.

Nye forretningsmodeller ser dagens lys

Som et resultat av presset om å redusere kostnadene og møte kundenes økte forventninger, vil fokuset være på å utnytte nye logistikkbaserte forretningsmodeller og elektronisk kundekontakt.

– Transport- og logistikkbransjen går fra faste leveringssykluser for B- og C-kunder til hybridruter som kombinerer faste leveranser for sine A-kunder, med dynamiske leveranser for B- og C-kunder. Miljøvennlige leveringsalternativer vil også påvirke logistikk- og transportvirksomheter, sier Lars Persson og legger til:

– Kombinasjonen av nye leveringsmodeller, f.eks. å gruppere bestillinger for én ukes levering eller å bruke teknologi for å identifisere de mest bærekraftige leveringsalternativene i kjøpsprosessen, vil ikke bare gi kundene de miljøvennlige leveringsalternativene de i økende grad vil ha i 2024, men også redusere leveringskostnadene, avslutter Lars Persson, nordisk salgssjef i Descartes.