Sveriges mest effektive og nytenkende havnevirksomhet, HallandsHamnar, har valgt tollhåndteringløsningen GCT (Global Customs and Transport) fra Descartes. Implementeringen sikter på å forenkle og automatisere tollprosessen for å kunne fortsette å utvide virksomheten. 

HallandsHamnar er en av Sveriges ti største havner og regnes i dag som en logistikkbedrift i moderne tid. Virksomheten, som holder til i Halmstad og Varberg, tilbyr kundetilpassede helhetsløsninger innen områdene havn, terminal og lagertjenester. For å skape videre vekst, gi langsiktig god lønnsomhet og favorisere utvikling på vestkysten av Sverige, har HallandsHamnar valgt å implementere en helt ny og skybasert tollhåndteringsløsning fra Descartes.  

– Vi gjør dette fordi vi ser store fordeler med det. Vi ser stadig forbi vår måte å jobbe på og hvilke verktøy vi tar i bruk, for å bli smartere og mer effektive. Med GCT-løsningen fra Descartes blir det betraktelig enklere å ta hånd om tollhåndteringen og vår kontakt med forskjellige speditører, sier Henrik Nanfeldt, operatørsjef hos HallandsHamnar. 

 Økt produktivitet i sikte for HallandsHamnar

Tollhåndteringsløsningen gir ikke bare HallandsHamnar mulighet til å ta imot og håndtere tolldokument elektronisk. Virksomheten regner også med en betydelig produktivitetsvekst da de nå automatisk kan generere eksport- og importdokumentasjon i en helintegrert prosess. 

– Tollhåndteringsløsningen GCT passer best til virksomheter med høye krav til en effektiv toll- og transporthåndtering, og HallandsHamnar er en slik virksomhet. Vi tror vi kommer til å dra stor nytte av plattformen da vi av erfaring vet at den hjelper med å redusere kostnadene til kundene våre og effektivisere prosessene deres. Vi gleder oss til å følge reisen deres mot en smartere og mer automatisert tollhåndtering, sier Martin Jeppsson, tollekspert og Product Manager hos Descartes.

Om Hallands Hamnar

HallandsHamnar AB ble grunnlagt i januar 2013, etter at de to tradisjonsrike havneselskapene i Halmstad og Varberg ble slått sammen til et felles selskap. HallandsHamnar er i dag en fullservice-havn med bred erfaring og kapasitet innen segmentene resirkulering, oppsaget tømmer, containere, papirmasse, bulk, roro-skip, biodrivstoff, stål og metallplater, flytende bulk, tekstilmasse, biler, prosjektlaster og skogsprodukter. Nærheten til europeiske veier og smidige jernbaneforbindelser, inkludert jernbanespor til alle kaier, har bidratt til utviklingen av Hallands Hamnar i Halmstad og Varberg til et transport- og logistikknutepunkt på den svenske vestkysten. Les mer på www.hallandshamnar.se