Titandioksidprodusent Kronos Titan AS velger Descartes skybaserte plattform for å forenkle sin tollstyring. Gjennom implementeringen av den nye GCT-løsningen (Global Customs and Transport), vil Kronos kunne håndtere kommunikasjon med tollmyndighetene raskt og effektivt.

KRONOS produserer titandioksid, et uorganisk komposittpigment og effektiv blekemiddel. Papir, tannkrem, solkrem, kosmetikk og så videre som er farget hvitt inneholder KRONOS TiO2. Nå har selskapet valgt en skybasert tollløsning fra Descartes for å sikre sin eksporthåndtering.

Tilrettelagt kommunikasjon og konstant tilpasning

- Med Descartes løsning vil vi både skape raskere og sikrere dokumenter. Det er nødvendig for å håndtere og sikre vår store vareflyt, sier Mai-Lill Stuen, Department Manager Customer Service & Shipping i KRONOS TITAN AS.

Med en skybasert plattform og implementering av den nye GCT-løsningen mot SAP, forenkles kommunikasjonen mellom KRONOS och tollmyndighetene. Tollhåndteringen er ikke bare enklere og mere effektiv, utan også oppdatert og tilpasset nye og endrede krav fra tollmyndighetene og transportselskapene.

- Vi er veldig stolte over at KRONOS TITAN AS har valgt vår løsning GCT fra Descartes. Gjennom bruk av vår skybaserte plattform får Kronos flere fordeler. For eksempel muligheten til å motta og håndtere tolldokumenter elektronisk. De vil også kunne vokse med løsningen fordi plattformen er en del av vores Global Logistics Network, sier Lars Persson, salgsansvarlig for Norden på Descartes.

Om Kronos Titan AS  

Kronos jobber med tilberedning av verdens mest effektive blekingsteknologi, titandioksid (TiO2). Det ikke-organiske pigmentet gjør hundrevis av forskjellige produkter hvite og har blitt produsert siden 1916. I 1939 begynte KRONOS å markedsføre det første rutile TiO2-pigmentet. Rutile TiO2 har kommet for å erstatte anatas i maling, belegg og plast. Fra selskapets oppstart til i dag har KRONOS fortsatt å være ledende i bransjen innen både innovasjon og produktkvalitet. Lær mer på: www.kronostio2.com