E-handelen fortsetter å vokse – slik skaper du fremtidssikre og bærekraftige hjemleveringer i en ustabil omverden 


I en tid med førermangel, høye kostnader og en ustabil verden er det i dag mange e-handlere som strever med å møte forbrukernes krav om raske og smidige hjemleveringer. I tillegg til dette står også miljøansvar høyt på agendaen når forbrukerne skal velge hjemlevering, men spørsmålet er om raske og smidige hjemleveringer virkelig er bærekraftige? 

E-handelen fortsetter å vokse, forbrukeratferden endres og høye krav til raske og bærekraftige leveranser utvikles. Men hvordan skal e-handlere gå frem for å møte forbrukernes krav og fremtidssikre bærekraftige hjemleveringer? Andrew Tavener, markedsansvarlig hos Descartes, gir sitt perspektiv på fremtidens leveranser.  

Nye teknologier og innovasjoner  

Den økte e-handelen har skapt utfordringer innen logistikk, økonomi og miljø. For å redusere utslipp og øke effektiviteten bør bedrifter teste ut nye kjøretøyalternativer, inkludert elbiler, droner og automatiske leveringsroboter. Disse innovasjonene kommer med flere muligheter, men også utfordringer som stigende strømpriser. For e-handel gjelder det å våge å teste nye teknologier og innovasjoner samt sikre effektiv tidsplanlegging og ruteplanlegging tilpasset forbrukernes etterspørsel.  

Iverksett umiddelbare tiltak 

Bedrifter har ikke råd til å vente på at fremtiden skal defineres, men må iverksette umiddelbare tiltak. De må finne løsninger for å maksimere bruken av eksisterende flåte, for eksempel automatisk bruk av elbiler til «Clean Air Zones», eller inkludere sykler i ruteplanleggingen for kortere leveranser. Videre kan data gi god innsikt i fremtidens leveranser. Med kunstig intelligens og maskinlæring får e-handlere dessuten en mer treffsikker ruteplanlegging, mer nøyaktig ankomsttid og mulighet for automatiserte forbedringsforslag.  

Gi forbrukerne fordelen av å velge  

Ved å møte forbrukernes forventninger til hjemlevering, kan man minimere antall unødvendige returer. Økt kundetilfredshet og vellykkede leveranser kan oppnås ved å tilby forbrukerne et utvalg av datoer og tidspunkter, og unødvendige reiser kan elimineres ved å tilby en optimert leveringstid samt mulighet for ombooking.  

Hvordan fremtidens leveranser vil se ut er vanskelig å forutse. Men det er sannsynlig at forbrukernes etterspørsel vil øke, og for å kunne oppfylle kravene kreves en fremtidssikker løsning. Dette krever at e-forhandlere ikke lar usikkerheten for fremtiden hindre dem i å gjøre relevante tiltak allerede i dag.