Skybasert løsning effektiviserer og forenkler tollstyring

Norges ledende leverandør av arbeidstøy og andre tekstiler til storforbrukere, Sverre W. Monsen AS, velger skybasert tolløsning fra Descartes for å forenkle og effektivisere tollbehandlingen. Gjennom implementeringen av den nye GCT-løsningen (Global Customs and Transport), vil Sverre W. Monsen AS kunne håndtere kommunikasjon med tollmyndighetene raskt og effektivt. Ved bruk av tollagerløsning, vil man også unngå å betale unødvendig toll. Løsningen fra Descartes, vil på en effektiv måte legge til rette for dette, sammen med andre systemer hos Sverre W. Monsen.

- Ved å bruke Descartes løsning for tollhåndtering får vi full kontroll over våre import- og eksportdeklarasjoner. Når man bruker tollager er det smidigere med eget system, vi kan skape raskere og sikrere oversikt som er nødvendig for vår tollhåndtering”, sier Torstein Klokk Pettersen, Finance Manager i Sverre W. Monsen AS.

En sentral oppgave for Sverre W. Monsen AS er å sikre at kundene får varene deres når de vil. Med implementeringen av den nye GCT (Global Customs and Transport) -løsningen vil deres tollhåndtering ikke bare være enklere og mer effektiv, men også fullt oppdatert og tilpasset nye og endrede krav fra tollmyndighetene. ”Vi er stolte over at Sverre W. Monsen AS har valgt vår løsning for å gjøre tollstyringen deres jevnere og bedre. Vi er også glade for å kunne delta og hjelpe dem med å nå sine forretningsmessige mål”, sier Lars Persson, salgssjef for Norden på Descartes.

Om Sverre W. Monsen AS

Sverre W. Monsen AS er markedsledende leverandør av arbeidstøy, uniformer og andre tekstiler til storforbrukermarkedet i Norge, og en betydelig leverandør både til helsevesenet, vaskeribransjen, hotell, restaurant og cateringbransjen. I tillegg er Sverre W. Monsen AS en stor leverandør av tekstiler til skip og Offshoremarkedet i inn- og utland. Mer enn 150 års erfaring, kombinert med et omfattende lager på mer enn 4000 kvm, gjør Sverre W. Monsen AS til en svært stabil leverandør med et godt nettverk av anerkjente internasjonale produsenter sikrer at deres produkter produseres under betryggende miljø- og arbeidsmiljømessige forhold, og til konkurransedyktige priser. Sverre W. Monsen er medlem av Grønt Punkt Norge og Etisk Handel Norge.