Scandinavian Tobacco Group Assens A/S (STG) er en verdensledende produsent av sigarer og tradisjonell pipetobakk. I mer enn 250 år har de levert tobakksprodukter av høyeste kvalitet. Gjennom implementeringen av Descartes tolløsning GCT (Global Customs and Transport) får bedriften en automatisert håndtering av tolldeklarasjoner, som bidrar til mer effektiv kommunikasjon med danska Toldstyrelsen og sikrer samsvar med EUs tollregler.

- Descartes komplette SaaS-baserte tolløsning oppdateres for å oppfylle aktuelle lokale krav og forskrifter, og håndterer et stort antall tolldeklarasjoner på en effektiv måte med høy grad av automatisering. Descartes oppfyller våre krav som en global etablert leverandør med en velprøvd tolløsning. Vi handler i et globalt marked, og det er viktig at leverandørene våre befinner seg på samme nivå, sier Yves Neven, Sr. Manager Inbound, Receiving, Customs & Logistics – EU/Exports på STG.

Tolløsninger som oppfyller myndighetenes nye krav

Tolløsningen GCT inneholder en standardkonfigurasjon for registrering av eksport- og importdeklarasjoner som oppfyller danska Toldstyrelsens systemkrav. Implementeringen av GCT bygger på Descartes SaaS-løsning, og kommunikasjonen oppfyller kravene til utveksling av elektroniske EDI-meldinger med danska Toldstyrelsen. For å forenkle og sikre prosessene rundt IPR vil GCT også bli brukt for å forenkle STGs rapportering til danska Toldstyrelsen. Dette vil bli integrert med ERP-systemet for å sikre at rapporteringen skjer på en korrekt måte og for å automatisere prosessen.

- Tolløsningen GCT er utviklet for bedrifter med høye krav til effektiv toll- og transporthåndtering, og STG er et slikt selskap. Vi er overbevist om at STG kommer til å ha stor nytte av løsningen, ettersom den bidrar til å redusere både kostnadene ved og gjøre tollbehandlingen mer effektiv, sier VP Sales Customs EMEA i Descartes, Lars Persson.