Tollsystem


Skybaserte løsninger for en effektiv og sikker tollbehandling med automatiserende prosesser for eksport og import.

Guide - kommende tollendringer 2024
Er bedriften din klar for de kommende endringene?
Kundcase
Brav Norway (tidligere Swix) distribuerer sportsutstyr til hele verden fra Norge og ønsket å unngå dobbelt toll ved distribusjon inn og ut av Norge.

Norske tollvesen gjør endringer - Er dere forberedt?
Ny tollovgivning iverksettes 1. januar 2023. Dette medfører endringer i tollhåndtering ved inn- og utførsel av varer.

Digitoll har startet


I 2023 begynte en større digitalisering da deklarering og informasjon om varer i større grad skal skje før varene passerer grensa. Dette betyr nye prosesser for importører.

Våre løsninger på toll gir virksomheten din en IT-støtte som sikrer en kostnadseffektiv håndtering av tollager, eksport, import, samt opprettelse av tolldeklarasjoner. Vi sørger for at alle tolldokumenter opprettes og sendes elektronisk i samsvar med gjeldende krav fra Tolletaten.

Kontakt oss, for en gjennomgang av deres prosesser.

Tollsystem som oppfyller Tolletatens krav


Med et tollsystem fra Descartes får virksomheten din samlet all tollbehandling og kontakt med speditør i ett og samme system. En automatisert tollbehandling er din forsikring om at alle regler og krav fra Tolletaten blir oppfylt. All nødvendig tolldokumentasjon fra forskjellig land er samlet på ett sted. Med vårt tollsystem blir virksomheten sine tollkostnader redusert, blant annet ved å eliminere dobbel toll på retur av varer fra EU eller et annet tredjeland.

  • En standardintegrert løsning
  • Fleksible rapporteringsverktøy
  • Prosessorientert arbeidsflyt
  • Mulighet for å legge til flere EU-land
  • WEB eller klient-serverinstallasjon
  • En løsning som gjelder for alle skandinaviske land

Automatiser din tollbehandling i ett enkelt system


Våre løsninger på toll gir virksomheten din en IT-støtte som sikrer en kostnadseffektiv håndtering av tollager, eksport, import, samt opprettelse av tolldeklarasjoner. Vi sørger for at alle tolldokumenter opprettes og sendes elektronisk i samsvar med gjeldende krav fra Tolletaten.

Importdeklarasjoner
Sørge for at importdeklarasjonene er i samsvar med kravene fra tollmyndighetene.
Eksportdeklarasjoner
Administrer komplekse eksportprosesser effektivt, samtidig som du sikrer samsvar.
Tollager
Lagre ufortollede varer, eliminer dobbel toll for videretransport utenfor EU – samtidig som du reduserer kapitaldannelsen.
Transittering
Oppretthold kontroll over transporten av dine varer ved å koble til det tollvesenets transittsystem: NCTS.
Intrastat
Forenkle og automatiser din intrastatlige rapportering.
Denied Party Screening
Reduser risikoen for menneskehandel i selskaper, land eller enkeltpersoner under embargo eller sanksjon ved å screene mot globale sanksjonslister.

Våre kunder


Her deler våre kunder, fra forskjellige bransjer, hvordan det ved hjelp av Descartes løsninger har forbedret både kundeopplevelsen samt logistikk- og leveransekjeden.

Schenker AB
"Vi ønsker å oppnå en mer moderne tollhåndtering mens ny EU-lovgivning gir store utfordringer ved å holde vårt gamle system oppdatert. Med Descartes løsning kan vi produsere tollklarering på en mer effektiv måte, og forhåpentligvis øke markedsandelen vår gjennom en smartere forsyning av tolltjenester."

-Mikael Eriksson, Head of Customs, Schenker AB i Sverige

Jackon AS
"Ved å bruke Descartes løsning for tollhåndtering får vi full kontroll over våre import- og eksportdeklarasjoner. Vi kan skape raskere og sikrere dokumenter som er nødvendig for vår tollhåndtering."

- Ole Iver Mæhlum, Logistics Manager Scandinavia, Jackon AS

Moderne tollsystem som sikrer at de gjeldene tollreglene overholdes.


>95
Tilkoblede
luftfartsselskaper

>45
Tilkoblede
sjøtransportselskaper

>135K
Tilkoblede
lastebilselskaper

Vil du prate tollbehandling med våre eksperter?


Book et møte med oss i dag så forteller vi om hvordan du kan skape en effektiv og sikker tollbehandling med automatiserende prosesser til bl.a. tolldeklarasjoner og tollager.