Den pågående Coronapandemien har ført til utfordringer for en hel rekke bransjer, organisasjoner og enkeltindivider verden over. Det økte presset for å sikre effektive leveranser, både til butikker og hjem, er noe vi aldri før har sett maken til. Etterspørselen for netthandel er enorm, noe som innebærer en stor økning av antall hjemmeleveringer. Dette setter stort press på leverandørene til å finne effektive og smarte løsninger som hjelper de med å møte etterspørselen. Lars Persson, salgssjef Norden på Descartes, forklarer hva som er de største leveringsutfordringene nå og hvordan virksomheten kan løse dette på best mulig måte. 

Levering til butikk
I kjølvannet av panikkinnkjøp og hamstring i forbindelse med utbruddet av Covid-19, har mange supermarkeder og dagligvarebutikker slitt med å balansere etterspørsel og hva de har på lager. Noen tiltak har allerede trådt i kraft for å støtte handelsnæringen, for eksempel å lette på de felles EU-kravene på sjåførers kjøretid. Selv om mange av disse initiativene bidrar til å effektivisere leveransekjeden, innebærer det også en økt risiko for ulykker og problemer, som følge av lettere krav og færre kontroller. For mange virksomheter er det derfor viktigere enn noensinne å sørge for at man har den teknologien som trengs for å sikre trafikksikkerheten, og beskytte sjåførene og kjøretøyene sine.

Hjemmelevering på døren
Vi opplever til og med en uro rundt hjemmeleveringer da mange mennesker isolerer seg i hjemmene sine og bestiller enda flere varer på døren.  Hvordan sikrer man at de leveransene er gjennomførbare på en så smart og effektiv måte som mulig? Bruken av ny teknologi for ruteplanlegging spiller i disse tider en stor rolle når det kommer til optimalisering av leveransene og transportveiene. Få oversikt over hvilke løsninger dere har og tilpass den så mye som mulig. Ved å benytte seg av den nye teknologien, kan sjåfører endre rutene sine eksternt, foreslå alternative ruter og tilpasse kjøringen etter omstendighetene, som for eksempel mangel på sjåfører, mindre trafikk og krav til endrede leveringssteder. Den nye teknologien gjør det også mulig å bedre kundeopplevelsen, ved for eksempel å oppdatere mottakeren om eventuelle trafikkproblem som forsinker leveransen. Mulighetene er mange – hva venter du på?

Vekst innen netthandel
Corona-pandemien har også ført til at mange selgere har gått tilbake til tegnebordet når det gjelder salgsprognosene sine. Til tross for en bedring i situasjonen, ser vi en økning i etterspørsel på behagelige klær for hjemmebruk. Vanlige finklær er rett og slett ikke en prioritet når de fleste holder seg hjemme. Hageutstyr, hobbyutstyr og treningsklær har også blitt mer og mer populært. Kjøpevanene våre har altså sett en endring og dette er noe vi må tilpasse oss. Selv om mange selgere er vant til å forberede seg på klassiske salgstopper, som for eksempel før jul, er det mange som sliter med å håndtere den økte etterspørselen på visse varer.

På samme tid som vi ser at flere benytter seg av netthandel, ser vi også mange virksomheter som opplever en nedgang i antall personale grunnet hjemmekarantene eller for å ikke risikere å bli sjuk eller å smitte andre. Det innebærer i sin tur at man må finne en effektiv måte å velge ut, pakke og frakte varene for å holde tritt med den økte etterspørselen. Siden kundene ikke har så mange andre valg enn netthandel for øyeblikket, er sannsynligheten stor for at de vil fortsette å handle på samme måte selv etter denne krisen. Særlig hvis de har en god opplevelse. Virksomheten må med andre ord forberede seg på at de arbeidsmåtene som de nå implementerer for å effektivisere leveranser, er noe de også kommer til å benytte seg av i fremtiden.

Vi opplever for øyeblikket en prøveperiode for mange virksomheter, der de som kan klarer å tilpasse seg og bruke nye teknologier som øker effektiviteten, er de som vil stå sterkere i fremtiden og være bedre rustet til å håndtere de raske endringene i etterspørselen.