Tollsystem


Skybaserte løsninger for effektiv og sikker tollhåndtering med automatiserte prosesser for eksport og import.

Kundcase: Kronos Titan AS
Kronos Titan AS får full kontroll på sin export med skybasert løsning fra Descartes.
Kundcase: Brav Norway
Brav Norway (tidligere Swix) distribuerer sportsutstyr til hele verden fra Norge og ønsket å unngå dobbelt toll ved distribusjon inn og ut av Norge.

Automatiserte tollprosesser & screening mot sanksjonslister
Har du kontroll over tollhåndteringen og hva betyr det å automatisere? Bør du outsource eller ta vare på tollhåndtering og screening mot sanksjonslister internt?

Tollsystemer som oppfyller kravene fra tollmyndighetene


Med et tollsystem fra Descartes kan du og din bedrift enkelt håndtere all tollbehandling og alle kontakter med speditører i ett system.

Gjennom en automatisert tollbehandlingsprosess kan du sikre at alle regler og krav fra tollmyndighetene blir oppfylt, og at all nødvendig tolldokumentasjon for ulike land er samlet på ett sted. Med vårt tollsystem reduserer våre kunder sine kostnader, blant annet ved å eliminere dobbel toll på retur av varer fra EU eller et annet tredjeland.

• En standard integrasjon

• En løsning for alle skandinaviske land

• Fleksible rapporteringsverktøy

• Prosessororientert arbeidsflyt

• Mulighet for å legge til flere EU-land

• WEB eller klient-server installasjon

Automatiser din tollhåndtering i ett enkelt system


Våre tollløsninger gir din bedrift IT-støtten som trengs for kostnadseffektiv håndtering av tollager, eksport, import og opprettelse av tolldeklarasjoner. Vi sørger for at alle tolldokumenter opprettes og sendes elektronisk i henhold til gjeldende krav fra Tolletaten.

Importerklæringer
Sørge for at importdeklarasjonene er i samsvar med kravene fra tollmyndighetene.
Eksportdeklarasjoner
Administrer komplekse eksportprosesser effektivt, samtidig som du sikrer samsvar.
Transit
Oppretthold kontroll over transporten av dine varer ved å koble til det tollvesenets transittsystem: NCTS.
Tollager
Lagre ufortollede varer, eliminer dobbel toll for videretransport utenfor EU – samtidig som du reduserer kapitaldannelsen.
Intrastat
Forenkle og automatiser din intrastatlige rapportering.
Denied Party Screening
Reduser risikoen for menneskehandel i selskaper, land eller enkeltpersoner under embargo eller sanksjon ved å screene mot globale sanksjonslister.

Våre kunder


Her deler kunder fra ulike bransjer, både i Norden og Europa, hvordan de forbedrer både kundeopplevelsen og logistikk- og forsyningskjeden ved hjelp av løsninger fra Descartes.

”Med Descartes løsning kan vi produsere tollklarering på en mer effektiv måte, og forhåpentligvis øke markedsandelen vår gjennom en smartere forsyning av tolltjeneste”
- Mikael Eriksson, Head of Customs, Schenker AB i Sverige

"Ved å bruke Descartes løsning for tollhåndtering får vi full kontroll over våre import- og eksportdeklarasjoner.
Vi kan skape raskere og sikrere dokumenter som er nødvendig for vår tollhåndtering, ”
- Ole Iver Mæhlum, Logistics Manager Scandinavia, Jackon AS

Fordeler for våre kunder


>95
Tilkoblede
luftfartsselskaper

>45
Tilkoblede sjøtransportselskaper

>135K
Tilkoblede
lastebilselskaper

Vil du vite mer om Descartes tolløsninger?