Tollager


Opbevar ikke-fortoldede varer, unngå å betale unødvendig toll ved videresending ud af EU og reduser kapitalbinding.


Kundecase: Brav Norway
Torbjørn Haugen, Driftsjef i Brav Norway (fd. Swix) forteller hvordan de unngår dobbelt toll gjennom en fullintegrert løsning med Descartes.
Webinar: Fordelene ved tollager
I dette webinar forteller Per Olafsen, Key Account Manager Customs, om fordelene ved tolllager.
Sverre W. Monsen AS velger ny tollagerløsning
Norges ledende leverandør av arbeidstøy og andre tekstiler til storforbrukere velger skybasert tolløsning for å forenkle og effektivisere tollbehandlingen.

Skape flere muligheter med tollsystem fra Descartes


Tollager er relevant for deg som har stort videresalg av varer eller eksporterer varer. I et tollager kan du lagre icke fortullade varer og unngår dobbelt importtoll for videreforsendelser ut fra Norge.

• Lagre icke fortullade varer

• Reduser kapitalbinding

• Unngå dobbelt importtoll for videreforsendelser ut fra Norge.

• Kontroll over lagerbalansen for varer i fri omsetning og tollvarer

Vil du snakke tollager med en av våre eksperter?