Tollsystem


Skybaserte løsninger for effektiv og sikker tollhåndtering med automatiserte prosesser for eksport og import.

Automatiser eksport- og importprosessene dine og sørg for kontinuerlig oppdatering mot gjeldende regelverk fra regulerende myndigheter

Kronos Titan AS
Kronos Titan AS får full kontroll på sin export med skybasert løsning fra Descartes.
Brav Norway
Brav Norway (tidligere Swix) distribuerer sportsutstyr til hele verden fra Norge og ønsket å unngå dobbelt toll ved distribusjon inn og ut av Norge.
Jackon AS
Jackon vil forenkle og effektivisere håndtering av deklarasjoner for internasjonal transportbehandling.
Webinar
Full kontroll med automatiserte tollprosesser og screening mot sanksjonslister som sikrer global handel.

Bransjens bredeste utvalg av tolløsninger


Full synlighet for fraktfirmaer, tollvesen og andre tilsynsmyndigheter garanterer sikker og smidig handel over landegrensene

Tulldeklarationer
Overholde kravene om innlevering over landegrensene, og følge med i utviklingen av forskrifter
Security Filings
Sende elektroniske data til tollmyndigheter over hele verden på tvers av flere transportformer
Product Classification & Duty Determination
Rask Harmonized System (HS)
klassifisering og redusert toll

Denied Party Screening
Redusere risikoen for å handle med nektede, begrensede eller sanksjonerte parter over hele verden
Export Compliance
Automatisere eksportprosessen fra dokumentasjonen til etterlevelseskontroller
Other Government / Industry Programs
Raskt ombord og opprettholde etterlevelse på tvers av en rekke statlige og sektorspesifikke initiativer
Data Analytics
Transformer og visualiser data til handlingsbar informasjon

Tollsystemer er vår ekspertise


Bygget på mange års erfaring med arbeid med tilsynsmyndighetene, gjør Descartes plattform det mulig å ha et effektivt digitalt samarbeid mellom flere parter for å møte et bredt spekter av forskriftskrav.

Fordeler for våre kunder


>95
Tilkoblede
luftfartsselskaper

>45
Tilkoblede sjøtransportselskaper

>135K
Tilkoblede
lastebilselskaper
”Med Descartes løsning kan vi produsere tollklarering på en mer effektiv måte, og forhåpentligvis øke markedsandelen vår gjennom en smartere forsyning av tolltjeneste”
- Mikael Eriksson, Head of Customs, Schenker AB i Sverige

"Ved å bruke Descartes løsning for tollhåndtering får vi full kontroll over våre import- og eksportdeklarasjoner. Vi kan skape raskere og sikrere dokumenter som er nødvendig for vår tollhåndtering, ”
- Ole Iver Mæhlum, Logistics Manager Scandinavia, Jackon AS


Vil du vite mer om Descartes tolløsninger?