Selv om det er vanskeligere enn vanlig å forutsi årets julehandel, forventes det å øke med 10,5 prosent sammenlignet med i fjor, viser tall fra Virkes julehandelsprognose. For forhandlere og leverandører handler det mye om å forberede seg for å kunne håndtere en økt mengde leveranser på en effektiv måte.

I Virkes julehandelsprognose anslås det at nordmenn kommer til å handle for 120 milliarder kroner, som er en økning på 10,5 prosent sammenlignet med fjoråret. Prognosen viser også at nordmenn bare i desember vil bruke 11 760 kroner på juleshopping, noe som er 1100 kroner mer enn i fjor.

For forhandlere og leverandører innebærer denne utviklingen, i en tid der stadig mer av handelen skjer online, et økt press og høyere krav til raske, effektive og presise leveranser.

"Når en stor del av årets julehandel forventes å foregå online, må forhandlerne sikre at de kan håndtere den økte etterspørselen og at kundene får pakkene sine til rett tid og på rett sted. Forhandlerne må nå forberede seg slik at deres systemer og prosesser bak leveransene er så effektive og stabile som mulig. De må også sørge for at førerne får den støtten de trenger, da de sannsynligvis vil sette rekord i antall utkjøringer", sier Lars Persson, salgssjef hos Descartes i Norden.