Fältservice


Förbättra produktiviteten, servicens tillförlitlighet och tiden som spenderas med kunden


Vi erbjuder branschledande lösningar för fältservice-sektorn. Med våra lösningar kan du planera, utföra och följa upp på service- och säljaktiviteter från bokningen tills det att säljaren har gjort sitt besök eller serviceuppdraget har slutförts. Våra lösningar effektiviserar servicen och säljarbetet och ger bättre överblick över de dagliga aktiviteterna.

Descartes innovativa molnbaserade lösningar fungerar för alla verksamheter – enkla såväl som avancerade service- och säljorganisationer.

Viktiga funktioner för fältservice


Branscher där vi arbetar


Uthyrning av utrustning, leasing och återvinningstjänster, leverantörer av inspektions- och underhållstjänster, leverantörer av uniformer och linnetjänster, klinisk/medicinsk hämtning och leverans, leverantörer av säkerhets- och pansartransporttjänster och fältförsäljnings- och handelsorganisationer

Resurscenter

Flat Bed Construction Truck
Uthyrning, leasing och återvinning av utrustning
image - warehouse workers
Lagerhållning

Prata med en av våra experter