Tullsystem


Molnbaserade lösningar för en effektiv och säker tullhantering med automatiserade processer för export och import.

Är din verksamhet redo inför framtidens tullhantering?
Fram till 2025 ska tullhanteringen i Sverige och övriga EU-länder stödjas av nya IT-system som säkerställer en enhetlig digitalisering och kvalitet i olika länder.
logistik och supply chain logo
Podcast: Brexit, tull och handels-utmaningar 2021
Lyssna på ett högaktuellt samtal om hur Brexit, e-handel och andra handelsutmaningar påverkar logistiken och ställer krav på en professionell tullhantering.
Webinar - Automatiserade tullprocesser
Ta full kontroll genom automatiserade tullprocesser och screening mot sanktionslistor som säkrar global handel.

Tullsystem som uppfyller Tullverkets krav


Vår plattform bygger på många års erfarenhet av att arbeta med tullmyndigheter. Detta möjliggör för ett effektivt & digitalt samarbete mellan olika parter för att möta upp mot ett brett spektrum av myndighetskrav.

• En standardintegration

• En lösning för alla skandinaviska länder

• Flexibla rapporteringsverktyg

• Processororienterat arbetsflöde

• Möjlighet att addera ytterligare EU-länder.

• WEB eller klient-serverinstallation

Branschens bredaste utbud av tullösningar


Våra tullösningar ger din verksamhet det IT-stöd som behövs för en kostnadseffektiv hantering av tullager, export, import och skapande av tulldeklarationer. Vi säkerställer att alla tulldokument skapas och skickas elektroniskt enligt gällande krav från Tullverket.

Tullager
Lagra oförtullade varor, eliminera dubbla tullavgifter för vidaretransport utanför EU -samtidigt som du minskar din kapitalbildning.

Denied Party Screening
Minska riskerna för handel med företag, länder eller personer under embargo eller sanktion genom screening mot globala sanktionslistor.

Produktklassificering
Snabb Harmonized System (HS) klassificering och minskade tullavgifter

Är din verksamhet redo för framtidens tullhantering?


Höga krav på uppgifter från EU
EU har infört en ny förordning som kräver att alla EU-länder utbyter uppgifter på samma sätt. Förordningen fastställer även att tullområdet ska vara papperslöst och helt elektroniskt senast 2025.

Detta är en stor förändring. Inte bara för tullverket utan även för de 161 476 svenska företag som importerar eller exporterar varor och för alla de logistikleverantörer som hanterar varor för sina kunders räkning.
tull logo

Moderna tullsystem som säkerställer att gällande tullregler följs


95+
Anslutna bolag inom
flygfrakt

45+
Anslutna bolag inom
båtfrakt

135K+
Anslutna bolag inom lastbilsfrakt

db schenker använder sig av tullsystem från descartes
”Med Descartes lösning kan vi producera förtullningar på ett effektivare sätt och förhoppningsvis öka våra marknadsandelar genom ett smartare utbud av tulltjänster”

-Mikael Eriksson, Head of Customs, Schenker AB i Sverige

jackon använder sig av Descartes lösning för tullhantering
"Genom att använda Descartes lösning för tullhantering får vi full kontroll över våra import- och exportdeklarationer”

-Ole Iver Mæhlum, Logistics Manager Scandinavia, Jackon AS

Träffa Descartes tullexperter på Tulldagen 2021


Hur kan du effektivisera och automatisera din tullhantering? Träffa våra tullexperter Jimmy Berglund och Lars Persson på Tulldagen 2021

Vill du prata tullhantering med våra experter?


Boka ett möte med oss idag där vi berättar om hur du kan skapa en effektiv och säker tullhantering med automatiserade processer för bl.a. tulldeklarationer, tullklarering och tullager.

Jimmy Berglund tull-expert
Jimmy Berglund,
Account Executive
Lars Persson VP Sales Nordic Region Descartes, tullexpert.
Lars Persson, VP Sales Nordic Region