Tullsystem


Våra tullösningar ger din verksamhet det IT-stöd som behövs för en kostnadseffektiv hantering av tullager, export, import och skapande av tulldeklarationer.

UCC Nyheter
Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna och utvecklingen inom UCC (Union Customs Code)
E-bok: UCC förändringar 2024
Läs om de kommande förändringarna under 2024, samt vilka processer som krävs för att lämna in deklarationer i det nya systemet.
couple warehouse
Tullager: Vem behöver det och varför?
I den här bloggen undersöker vi hur företag i Norden sparar pengar med tullager.

Lösningar för en effektiv och säker tullhantering med automatiserade processer för export och import


Genom en automatiserad tullhanteringsprocess kan du försäkra dig om att alla regler och krav från tullmyndigheter uppfylls, samt att all nödvändig tulldokumentation för olika länder finns på en och samma plats. Med vårt tullsystem reducerar våra kunder sina kostnader, bland annat genom att eliminera dubbla tullavgifter vid returer av varor från EU eller annat tredjeland.

  • En standardintegration
  • En lösning för alla skandinaviska länder
  • Flexibla rapporteringsverktyg
  • Processorienterat arbetsflöde
  • Möjlighet att addera ytterligare EU-länder
  • WEB eller klient-serverinstallation
tullsystem dator

Automatisera din tullhantering i ett enda system 


Våra tullösningar ger din verksamhet det IT-stöd som behövs för en kostnadseffektiv hantering av tullager, export, import och skapande av tulldeklarationer. Vi säkerställer att alla tulldokument skapas och skickas elektroniskt enligt gällande krav från Tullverket.

Importdeklarationer

Säkerställ att import-deklarationerna överensstämmer med tullmyndigheternas krav.

Exportdeklarationer

Hantera komplexa export-processer effektivt, samtidigt som du garanterar att överensstämmelser följs

Transiteringar

Behåll kontrollen över dina varors transporter genom att anslutning till Tullverkets transiteringssystem: NCTS

Tullager

Lagra oförtullade varor, eliminera dubbla tullavgifter för vidaretransport utanför EU -samtidigt som du minskar din kapitalbildning.

Intrastat

Förenkla och automatisera din intrastat-rapportering. 

Screening

Minska riskerna för handel med företag, länder eller personer under embargo eller sanktion genom screening mot globala sanktionslistor.

Våra kunder


Här delar kunder från olika branscher, både i Norden och Europa, med sig av hur de förbättrar både kundupplevelsen och logistik- och leveranskedjan med hjälp av lösningar från Descartes.

Mikael Eriksson db schenker
Schenker AB
- Med Descartes lösning kan vi producera förtullningar på ett effektivare sätt och förhoppningsvis öka våra marknadsandelar genom ett smartare utbud av tulltjänster”

-Mikael Eriksson, Head of Customs, Schenker AB i Sverige
postnord lastbil
PostNord
-Vi sökte en standardlösning och Descartes har erfarenhet av postverksamhet. Descartes system-lösning möter många av våra befintliga processer och krav

Madelene Klingevik, projektledare för PostNord Customs

Moderna tullsystem som säkerställer att gällande tullregler följs


95+
Anslutna bolag inom
flygfrakt

45+
Anslutna bolag inom
båtfrakt

135K+
Anslutna bolag inom lastbilsfrakt

Vill du prata tullhantering med våra experter?


Boka ett möte med oss idag där vi berättar om hur du kan skapa en effektiv och säker tullhantering med automatiserade processer för bl.a. tulldeklarationer och tullager.