Miljöpåverkan


Descartes arbetar hårt för bidra till vårt gemensamma miljöansvar. Våra lösningar hjälper till att minska koldioxidutsläpp, pappersanvändning och bränsleförbrukning. Tillsammans med våra kunder strävar vi mot att göra världen till en bättre plats genom grönare, mer hållbar och produktiv logistik.

Samhällsengagemang


Descartes har en önskan om att delta som engagerat företag i alla de samhällen som vi arbetar och bor i. Vi strävar efter och uppmuntrar våra anställda att göra detsamma, att bidra positivt till våra samhällen - lokalt och globalt - genom olika former av stödinsatser och volontärarbete.

Descartes Policy on Conflict Minerals


Som en del av vår portfölj av leveranskedjor, logistiklösningar, konstruktioner och kontrakt för tillverkning av elektroniska enheter. Vi har fram antagit en Policy on Conflict Minerals inom dessa enheter.