Klassificering


Automatisk och global artikelklassificering, tullhantering och journalföring för varje steg i arbetsflödet.

White Paper
Se hur artificiell intelligens kan förbättra processerna inom Trade Compliance

Meggitt PLC
Se hur Meggitt PLC automatiserar sina tullklassificeringsprocesser med Descartes CustomsInfo.

Med rätt klassificering av tullvaror säkerställer du att lagar och regler följs samtidigt som du minskar kostnaderna


Bibliotek av handelsdata
Uppnå en bättre varuklassificering genom vårt omfattande bibliotek med tull-, skatte-, och frihandelsdata
Global Trade Intelligence Workbench
Förbättra klassificering av tull-varor med vår kraftfulla plattform som tillhandahåller arbetsflödeshantering, dokumentlagring och audit recording

Handelsdata för SAP GTS
Descartes hjälper till att driva SAP GTS med exakta, aktuella uppgifter om uppgifter och klassificering
Handelsdata för Oracle GTM
Descartes hjälper till att driva Oracle GTM med exakta, aktuella uppgifter om tull och klassificering

Descartes möjliggör en automatisk och global artikelklassificering, tullhantering och journalföring för varje steg i arbetsflödet. Vår Global Trade Compliance-lösning är den enda källan du behöver för att ta del av tillförlitliga och uppdaterade handelsdata, som behövs för att globala leveranskedjor ska frodas.

Med vårt omfattande arkiv med HTS -koder, taxor, tariffer, bindande beslut och handelsavtal underlättar vi klassificeringen av tullvaror.

tullklassificering på dator

Vilka är fördelarna med automatisk artikelklassificering?


I själva verket är klassificering subjektivt. Processen kan vara komplex och tariff-beskrivningarna är ofta oklara. Se exempel nedan:

Produkt: Soundbar (högtalare) med uppspelningsförmåga.

Högtalare har klassificering: 8518.21.0000 och 4,9% i förtullningskostnad.

Uppspelningsenheter har klassificering: 8519.81.4050 och 0% i förtullningskostnad.

Bör produkten klassas som en högtalare eller som en uppspelningsenhet?

Vi hjälper företag i olika branscher att klassificera tullvaror mer effektivt


En effektiv, aktuell och global sökning av tullkoder och regelefterlevnad är utmaningar för många företag som flyttar varor över gränserna. Förbättra noggrannheten i din HTS -kodbestämning, samtidigt som du minskar tiden som används för klassificering.

-Descartes samlar all aktuell handels- och tulldata vi behöver på ett ställe. Från HTS-, ECCN- och USML-klassificeringsdata, till ursprungsregler och handelsregler. Allt integreras sömlöst med vår SAP GTS för en smidig och automatiserad lösning. Jag ser Descartes som en viktig partner för oss, när vi nu bygger ut våra program för regelefterlevnad och även handeln till nya länder.


— Jonathan Priganc Director, Business Systems - Commercial & Corporate Affairs Meggitt PLC

Läs hela press-releasen (ENG)

Vill du prata klassificering av tullvaror med våra experter?


Boka ett möte med oss idag där vi berättar om hur du kan skapa en effektiv och säker tullhantering med automatiserade processer för bl.a. tulldeklarationer, klassificering och tullager.