Förbered din tullhantering inför de nya kraven från EU


Nya processer för hur tulldeklarationer lämnas in till Tullverket


Just nu pågår ett förändringsarbete för hur företag i hela Europa lämnar tulldeklarationer till tullmyndigheter. Det är därför viktigt att förbereda sig inför de förändringar som kommer inom ramen för UCC (Union Customs Code). Säkerställ att er verksamhet är förbered genom att ladda ner vår ebok där vi har samlat alla nya processer och datum på ett och samma ställe.

Vad är syftet med de kommande förändringarna?

Som en del av en Multi Annual Strategic Plan (MASP) kommer nya principer och lagstiftningar implementeras inom unionens tullkodex (UCC), med flera teknikprojekt och centraliserade processer:

 • Förändringarna kommer att leda till en punkt där alla tulluppgifter kan bli sammanlänkande.
 • Handlare inom EU kan potentiellt centralisera all sin tullverksamhet i en medlemsstat.
 • Alla tulldeklarationer måste lämnas in elektroniskt.
 • Pappersbaserade tullförfaranden ska ersättas med elektroniska förfaranden.
 • Tillfällig lagring, Presentation Notifications och Proof of Status ​måste ersättas med ett digitalt alternativ.
 • Förändringarna väntas vara klara i mitten på 2025.

Vad kommer att förändras?

 • Nationella tulluppgifter ersätts med EU Customs Data Model
 • Införande av det nya tullsystemet: Tullens Elektroniska System Stöd (TESS) i Sverige.
 • Centraliserad tullklarering. Så snart EU-lagstiftningen har uppdaterats kommer en centraliserad tullklarering i Europa att bli möjlig.

I den här e-boken får du reda på:

 • Hur, var och när övergångsperioden träder i kraft
 • Hur du förbereder din verksamhet
 • De olika processer som krävs för att lämna in deklarationer i det nya systemet

Ladda ner e-bok


Vill du prata tullhantering med våra experter?


Ta kontakt med våra lokala tullexperter för att diskutera hur förändringarna påverkar ditt företag.