Miljö, sociala frågor och bolagsstyrning


Descartes inser att vi kan spela en viktig roll för att främja initiativ inom miljö, sociala frågor och bolagsstyrning som är viktiga för våra intressenter, inklusive våra aktieägare, kunder, leverantörer och medarbetare.

Miljöpåverkan


Descartes arbetar hårt för bidra till vårt gemensamma miljöansvar. Våra lösningar hjälper till att minska koldioxidutsläpp, pappersanvändning och bränsleförbrukning. Tillsammans med våra kunder strävar vi mot att göra världen till en bättre plats genom grönare, mer hållbar och produktiv logistik.

Samhällsengagemang


Descartes har en önskan om att delta som engagerat företag i alla de samhällen som vi arbetar och bor i. Vi strävar efter och uppmuntrar våra anställda att göra detsamma, att bidra positivt till våra samhällen - lokalt och globalt - genom olika former av stödinsatser och volontärarbete.

Descartes Policy on Conflict Minerals


Descartes Systems Group, as a part of our portfolio of supply chain and logistics solutions, designs, and contracts for, the manufacture of electronics devices for blue-tooth enabled asset tracking tags and associated readers. We have adopted a policy related to the use of any conflict minerals within those devices.

Miljö, hälsa, säkerhet och hållbarhet

Descartes inställning till miljö, hälsa, säkerhet och hållbarhetsfrågor bygger på följande principer: respekt för mänskliga rättigheter, skydd av hälsa och välbefinnande för företagets anställda samt skydd av miljön på alla företagets globala kontor och på det sätt som företaget bedriver sin verksamhet.

Mänskliga rättigheter

Descartes Systems Group Inc. och dess olika dotterbolag har åtagit sig att tillhandahålla en global arbetsmiljö som är fri från trakasserier eller diskriminering på de grunder som anges i federal, nationell, delstatlig, provinsiell eller annan lagstiftning om mänskliga rättigheter. Mer grundläggande är att företaget, utöver att följa tillämpliga lagar och förordningar, är fast beslutet att bedriva sin verksamhet på ett sätt som överensstämmer med internationellt erkända normer, principer och grundsatser, såsom FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.