Detaljhandel


Ge kunderna en bättre upplevelse genom butiksdistribution i toppklass, tryggare hemleveranser och tätare relationer till dina handelspartners


Ledande företag inom detaljhandel, stora som små, över hela världen förlitar sig på att Descartes hanterar deras leveranskedja och engagerar kunderna. På så sätt bygger vi förtroende och tillväxt samtidigt som våra kunder får kontroll på sina kostnader.

Descartes kombinerar den senaste tekniken på logistikområdet med nätverk och informationssystem inom handel. Vi kan därmed erbjuda företag inom detaljhandel en komplett uppsättning tjänster som bygger på molnbaserad logistik och lösningar för hela leveranskedjan.

Viktiga funktioner för företag inom detaljhandel


Mer information


image - food distribution 1
Food & Beverage Resource Center

White Glove Delivery
Furniture, Home Furnishings & Appliances Resource Center

image - delivery driver 2
Home Delivery Resource Center

Vill du prata med en av våra experter?