Tullager


Vilka är fördelarna med tullager?
I detta webinar berättar vi mer om fördelarna med tullager.
Kundcase: Brav Norway
Brav Norway berättar hur de bl.a. undviker dubbla tullavgifter genom en helt integrerad lösning med Descartes.
Tullager: Vem behöver det och varför?
I den här bloggen undersöker vi hur företag i Norden sparar pengar med tullager.

Skapa fler möjligheter med tullager från Descartes


Tullager är för er som har stor vidareförsäljning av varor till länder utanför EU, exempelvis Norge eller Storbritannien. I ett tullager kan du lagra oförtullade varor tills det är dags att sälja varan vidare. På så sätt slipper ni betala dubbla tullavgifter vid både import samt export ut ur landet, utan betalar endast vid det slutgiltiga försäljningstillfället.

Lagra oförtullade varor, eliminera dubbla tullavgifter för vidaretransport utanför EU -samtidigt som du minskar din kapitalbildning

  • Lagra oförtullade varor
  • Minska kapitalbindning
  • Eliminera dubbla tullavgifter för vidareexport utanför EU
  • Kontroll över lagersaldo för fria cirkulationsvaror samt tullpliktiga varor
tullager program

Vilka är fördelarna med ett tullager?


Vill du prata tullager med en av våra experter?