Transportation Management System (TMS)


Effektivisera, samordna och skapa full visibilitet i dina transportköp.

Kundcase: Axfood
Descartes plattform effektiviserar Axfoodkoncernens transporter

3 problem du kan lösa med TMS
Får du reda på hur du kan lösa transportutmaningar mer på ett mer kostnadseffektivt sätt,

TMS Video
Standard- och avancerade TMS-alternativ för att optimera transporter av alla storlekar

Branschens mest omfattande transporthanteringssystem


Infographic om Transport management systems (TMS) från Descartes

Standardfunktioner


Descartes lösningar för transporthantering har alla funktioner som behövs för att synkronisera transportverksamhet, kontrollera kostnader och förbättra servicen.

Avancerade funktioner


Descartes tillhandahåller utökade funktioner som behövs för att köra dagens multimodala transportverksamhet.

Snabb implementation


Descartes lösningar för transporthantering är modulära och kan implementeras i veckor istället för månader. Vårt TMS har de standardfunktioner du behöver och ett brett utbud av avancerade funktioner hjälper till att öka leverantörskedjans flexibilitet och konkurrensfördelar.

Vollrath logo

”Vi arbetar med 8-10 olika kontrakt med LTL-operatörer och gör mycket pooling eller cross-docking. Med optimerat operatörsval, konsolidering och en realtidsöversikt över priserna kan vi erbjuda en mer tillförlitlig service och hålla kostnaderna under kontroll.

Det har varit helt avgörande för oss, och för vårt slutresultat.”


–Jenifer Westergaard, Transportation Manager, The Vollrath Co.

LÄS HELA KUNDCASET

Mer information


Descartes MacroPoint Control Tower View
Actionable Visibility eBook
Analysera, förutse och kommunicera leveransstatus i realtid.
Kundcase
Sanimax: End-to-end transportation management

Vill du prata med en av våra experter?