Fördelar med ruttoptimering


Kunder inom olika branscher, både i Norden och i Europa, delar med sig av hur de genom att strategiskt planera sina rutter kan optimera genomförandet av sina leveranser vilket ger fler nöjda kunder. Många leverantörer arbetar med daglig planering med hänsyn till bl.a. tillgängliga resurser och rådande trafiksituation.

En exakt slutleveranser är idag ett konkurrensutsatt område för många distributörer. Därför är det av största vikt att ha lösningar som garanterar att rätt vara levereras till rätt plats vid rätt tidpunkt.

Iceland Post
Iceland Post skiftar huvudfokus från postutdelning till paketleveranser med stöd av strategisk ruttplanering från Descartes.
STARK GROUP
STARK GROUP, Nordens största återförsäljare och distributör av byggmaterial, har fullt fokus på exakta leveranser till kund.
lastbil från martin & servera använder sig av ruttplanering
Martin & Servera
Martin & Servera optimerar sina transporter med strategisk ruttplanering, ett viktigt steg mot klimatneutrala transporter.
Pågen
Pågen tar ett stort kliv på vägen mot att bli mer ännu mer klimatsmarta i sina transporter. 
STARK GROUP case
STARK GROUP väljer molnbaserad ruttplanering för de svenska, norska och finska verksamheterna.
Intervju
Stefan Karlöf, chefredaktör Supply Chain Effect, håller i ett samtal om strategisk ruttoptimering.
Route Planning and Optimisation
Se en introduktion till smartare planeringsverktyg som optimerar era rutter
PostNL
Cyklar kan användas mer flexibelt i städer än bilar. Med automatisk ruttplanering kan PostNL utföra fler stopp inom samma tidsram.  
Webinar
Ruttoptimering - leveranser som kommer fram i tid. Anpassa din distribution utifrån efterfrågan
Thiry Gent
Thiry Gents har fokuserat på förbättring av sina rutter för att hålla leveranser av frukt & grönt till sina kunder i Belgien.
Descartes Strategic Re-Route eBook on Tablet
E-bok
Strategisk ruttplanering - Värdet av kontinuerlig optimering. Anpassa rutter efter hög- och lågsäsong eller förändrad kundbas.
Agediss
Franska Agediss har optimerat sina leveranser av möbler och skrymmande produkter med ruttplaneringssystemet WinRoute