Tullsystem


Molnbaserade lösningar för en effektiv och säker tullhantering med automatiserade processer för export och import.

tullsystem sverige
Är din verksamhet redo inför framtidens tullhantering?
Fram till 2025 ska tullhanteringen i Sverige och övriga EU-länder stödjas av nya IT-system som säkerställer en enhetlig digitalisering och kvalitet i olika länder.
logistik och supply chain logo
Podcast: Brexit, tull och handels-utmaningar 2021
Lyssna på ett högaktuellt samtal om hur Brexit, e-handel och andra handelsutmaningar påverkar logistiken och ställer krav på en professionell tullhantering.
Webinar - Automatiserade tullprocesser
Ta full kontroll genom automatiserade tullprocesser och screening mot sanktionslistor som säkrar global handel.

Tullsystem som uppfyller Tullverkets krav


Med ett tullsystem från Descartes kan du och din verksamhet enkelt sköta all tullhantering och alla kontakter med speditörer i ett enda system.

Genom en automatiserad tullhanteringsprocess kan du försäkra dig om att alla regler och krav från tullmyndigheter uppfylls, samt att all nödvändig tulldokumentation för olika länder finns på en och samma plats. Med vårt tullsystem reducerar våra kunder sina kostnader, bland annat genom att eliminera dubbla tullavgifter vid returer av varor från EU eller annat tredjeland. 

• En standardintegration

• En lösning för alla skandinaviska länder

• Flexibla rapporteringsverktyg

• Processororienterat arbetsflöde

• Möjlighet att addera ytterligare EU-länder

• WEB eller klient-serverinstallation

tullsystem för automatiserad tullhantering

Automatisera din tullhantering i ett enda system 


Våra tullösningar ger din verksamhet det IT-stöd som behövs för en kostnadseffektiv hantering av tullager, export, import och skapande av tulldeklarationer. Vi säkerställer att alla tulldokument skapas och skickas elektroniskt enligt gällande krav från Tullverket.

Importdeklarationer
Säkerställ att import-deklarationerna överensstämmer med tullmyndigheternas krav.

Exportdeklarationer
Hantera komplexa export-processer effektivt, samtidigt som du garanterar att överensstämmelser följs

Transiteringar
Behåll kontrollen över dina varors transporter genom att anslutning till Tullverkets transiteringssystem: NCTS

Tullager
Lagra oförtullade varor, eliminera dubbla tullavgifter för vidaretransport utanför EU -samtidigt som du minskar din kapitalbildning.

Intrastat
Förenkla och automatisera din intrastat-rapportering. 

Screening
Minska riskerna för handel med företag, länder eller personer under embargo eller sanktion genom screening mot globala sanktionslistor.

Våra kunder


Här delar kunder från olika branscher, både i Norden och Europa, med sig av hur de förbättrar både kundupplevelsen och logistik- och leveranskedjan med hjälp av lösningar från Descartes.

db schenker använder sig av tullsystem från descartes
”Med Descartes lösning kan vi producera förtullningar på ett effektivare sätt och förhoppningsvis öka våra marknadsandelar genom ett smartare utbud av tulltjänster”

-Mikael Eriksson, Head of Customs, Schenker AB i Sverige
jackon använder sig av Descartes lösning för tullhantering
"Genom att använda Descartes lösning för tullhantering får vi full kontroll över våra import- och exportdeklarationer”

-Ole Iver Mæhlum, Logistics Manager Scandinavia, Jackon AS

Moderna tullsystem som säkerställer att gällande tullregler följs


95+
Anslutna bolag inom
flygfrakt

45+
Anslutna bolag inom
båtfrakt

135K+
Anslutna bolag inom lastbilsfrakt

Vill du prata tullhantering med våra experter?


Boka ett möte med oss idag där vi berättar om hur du kan skapa en effektiv och säker tullhantering med automatiserade processer för bl.a. tulldeklarationer och tullager.