Tullsystem


Molnbaserade lösningar för en effektiv och säker tullhantering med automatiserade processer för export och import.

Våra tullösningar ger din verksamhet det IT-stöd som behövs för en kostnadseffektiv hantering av tullager, export, import och skapande av tulldeklarationer. Vi säkerställer att alla tulldokument skapas och skickas elektroniskt enligt gällande krav från Tullverket.

Polarbröd
Polarbröd får fortsatt kontroll på sin export efter mer än 15 års användning av sitt tullsystem från Descartes.
Hallands Hamnar
Hallands Hamnar förenklar och automatiserar sin tullhantering med molnbaserad lösning.
DB Schenker
Automatiserade tulldeklarationer och tullager ger en effektivare hantering och samtidigt möjlighet att erbjuda kunderna nya tjänster.
Webinar
Full kontroll med automatiserade tullprocesser och screening mot sanktionslistor som säkrar global handel.

Branschens bredaste utbud av tullösningar


Full visibilitet mot transportörer, tull och andra myndigheter garanterar säkra och smidiga leveranser. Med den automatiserade tullprocessen sker kommunikationen med Tullverket enligt EU:s krav på helt elektroniska IT-system för tullhantering senast 2025.

Tulldeklarationer
Vid handel över landsgränser – följ regler för arkivering och håll jämna steg med utvecklingen av regler
Security Filings
Skicka elektronisk information till tullmyndigheter över hela världen för flera transportsätt
Product Classification & Duty Determination
Snabb Harmonized System (HS) klassificering och minskade tullavgifter

Denied Party Screening
Minska riskerna - undvik transaktioner med parter under sanktion över hela världen
Export Compliance
Automatiserad exportprocess från dokumentation till kontroller
Other Government / Industry Programs
Kom snabbt igång med att följa olika regerings- och branschspecifika initiativ
Data Analytics
Omvandla och visualisera data till användbar information

Tullsystem som uppfyller Tullverkets krav


Descartes plattform bygger på många års erfarenhet av att arbeta med tullmyndigheter. Detta möjliggör för ett effektivt & digitalt samarbete mellan olika parter för att möta upp mot ett brett spektrum av myndighetskrav.

Fördelar med automatiserade tullprocesser

  • Använd befintlig data från försystem tex ERP och minimera felkällor
  • Ta kontroll, deklaranten har det största ansvaret
  • Effektivisera varuflödet, inga fördröjningar
  • Centraliserad tullhantering frigör resurser
  • Minskad kostnad för extern tullhantering
  • Kontroll på rätt klassificering

Moderna tullsystem säkerställer att gällande tullregler följs


>95
Anslutna bolag inom
flygfrakt

>45
Anslutna bolag inom
båtfrakt

>135K
Anslutna bolag inom lastbilsfrakt
”Med Descartes lösning kan vi producera förtullningar på ett effektivare sätt och förhoppningsvis öka våra marknadsandelar genom ett smartare utbud av tulltjänster”
- Mikael Eriksson, Head of Customs, Schenker AB i Sverige

"Genom att använda Descartes lösning för tullhantering får vi full kontroll över våra import- och exportdeklarationer”
- Ole Iver Mæhlum, Logistics Manager Scandinavia, Jackon AS

Brav Norway


Brav Norway (fd. Swix) distribuerar till hela världen. Det löser man genom en helt integrerad tullösning från Descartes.

Vill du prata med en av våra experter?