Transportation Management System (TMS)


Effektivisera, samordna och skapa full visibilitet i dina transportköp.

Pressrelease: Axfood
Nu pågår för fullt implementeringen av Descartes plattform för TMS hos Axfood. Implementeringen av den nya plattformen innebär bättre optimering av alla ingående och utgående varuflöden inom koncernen.
Transport Management FAQ
Får du reda på hur du kan lösa transportutmaningar mer på ett mer kostnadseffektivt sätt,

Descartes Benchmark Survey 2023
Ny studie från Descartes: 65% anger att det är aktuellt med ökade Transport Management investeringar.

Branschens mest omfattande system för transporthantering


Infographic om Transport management systems (TMS) från Descartes

Standardfunktioner för TMS


Descartes lösningar för transporthantering har alla funktioner som behövs för att synkronisera transportverksamhet, kontrollera kostnader och förbättra servicen.

Avancerade funktioner för TMS


Descartes tillhandahåller utökade funktioner som behövs för att köra dagens multimodala transportverksamhet.

Snabb implementation


Descartes lösningar för transporthantering är modulära och kan implementeras i veckor istället för månader. Vårt TMS har de standardfunktioner du behöver och ett brett utbud av avancerade funktioner hjälper till att öka leverantörskedjans flexibilitet och konkurrensfördelar.

Vollrath logo

”Vi arbetar med 8-10 olika kontrakt med LTL-operatörer och gör mycket pooling eller cross-docking. Med optimerat operatörsval, konsolidering och en realtidsöversikt över priserna kan vi erbjuda en mer tillförlitlig service och hålla kostnaderna under kontroll.

Det har varit helt avgörande för oss, och för vårt slutresultat.”


–Jenifer Westergaard, Transportation Manager, The Vollrath Co.

LÄS HELA KUNDCASET

Mer information


Descartes MacroPoint Control Tower View
Actionable Visibility eBook
Analysera, förutse och kommunicera leveransstatus i realtid.
Kundcase
Sanimax: End-to-end transportation management

Vill du prata med en av våra experter?