2024 Transportation Management Benchmark Survey


I Descartes åttonde årliga benchmarkrapport analyseras trender och investeringsstrategier från mer än 630 globala företag. Läs mer om hur ledande företag ser transporter som ett konkurrensmedel.

Läs den senaste rapporten här:

Cover image of Descartes' Transportation Management Benchmark Survey

48% av branschledarna har angett ”snabbare leveranser” som sin främsta utmaning 2024

Ta del av de strategier, tillvägagångssätt och tekniska lösningar som ledande organisationer använder för att ta tillvara på affärsmöjligheter och möta utmaningar i en ständigt föränderlig leveranskedja.

I den här e-boken får du reda på:

  • Viktiga branschtrender som driver marknaden
  • Hur värdet av transporter mäts
  • Prognos för framtida IT-investeringar
  • Hur företagen ser på rollen av Transport Management i leveranskedjan
  • Vilka teknologier och strategier som fungerar bäst som konkurrensmedel

Highlights från rapporten

Anpassningsbara strategier för en dynamisk marknad

Investeringstrender inom transport

Framtidssäkra genom teknikutveckling

Vill du prata med en av våra experter?

Kontakta vårt team för vidare diskussion om hur vi kan förenkla er transporthantering