3 leveransutmaningar som ruttoptimering kan lösa

En ökad och mer digital handel har resulterat i nya utmaningar för många transport- och logistikföretag där ute. Kundernas beställningar ska inte bara hanteras på ett snabbt och effektivt sätt, utan också levereras snabbt och inom tajta tidsfönster. På det ställs det också idag betydligt högre krav på att leveransen sker med ett så litet klimatavtryck som möjligt. För att möta kundernas allt högre krav behöver därför företagen se över sina leveranser och optimera dem för att kunna förbättra sitt flöde och göra kunderna nöjdare.  

Många av våra kunder använder idag ruttoptimering för att effektivt kunna behandla beställningar från sina kunder, få bättre koll på sina tillgängliga resurser, se eventuella driftbegränsningar som finns samt för att kunna få fram den kombination av rutter och stopp som på bästa sätt hjälper till att nå företages målsättningar. Oavsett om målet är att uppfylla kundernas leveranskrav, minimera kostnaderna eller öka lönsamheten kan ruttoptimering vara ett viktigt steg på vägen. Här kommer de tre vanligaste leveransutmaningar som ruttoptimering hjälper till att lösa:

1. Ökad produktivitet 

Grunden för ett effektivt och lönsamt leveransflöde är hög produktivitet, och med teknikens hjälp går det idag att öka den med 5–15 procent. Med hjälp av en smart lösning för ruttoptimering minskar inte bara tiden det tar att skapa rutter, utan också behovet av manuell hantering av de som planerar rutterna. Något som ger utrymme för personalen att lägga sin tid på andra saker. Vi vet också att ruttoptimering ökar förarens produktivitet då den totala körsträckan kortas ned, körtiden minskar och antalet leveranser längs en rutt ökar.  

2. Förbättrad kundupplevelse 

Den kanske viktigaste aspekten för logistik- och transportföretag är kundupplevelsen. Den inkluderar allt ifrån hur orderbeställningen upplevs till när och hur själva leveransen genomförs. Förväntningarna från kunden handlar ofta om att en beställning ska kunna levereras snabbt, inom ett numera ganska snävt tidsfönster och till ett lågt pris. Även här kan ruttoptimering bidra på ett positivt sätt. När du behöver planera leveranser med kort varsel, alltså där kunden önskar få sin beställning redan samma dag eller dagen efter beställningen läggs, kan du med hjälp av ruttoptimering snabbt och enkelt skapa bästa möjliga rutt, vilket gör att tiden från beställning till leverans förkortas avsevärt. 

3. Minskad bränsleförbrukning 

En tredje utmaning som kan lösas med hjälp av ruttoptimering är att minska sin bränsleförbrukning. De två främsta anledningarna till att vilja spara in på bränslet är för att det givetvis sänker kostnaderna men också för att det är en viktig del i att minska sin klimatpåverkan. Bränslebesparing kan idag uppnås genom flera olika insatser, exempelvis genom att korta ned körsträckorna, minska antalet fordon med hög bränsleförbrukning och säkerställa att lasten är så optimerad som möjligt.  Genom ruttoptimering får du chansen att ta kontroll över dessa faktorer och genom att reducera körsträckan kan företag förvänta sig 5–10 procent mindre bränsleförbrukning.  

Många av de leveransutmaningar som företagen har idag hänger i mångt och mycket ihop med varandra. Ska ruttoptimering implementeras för att öka produktiviteten kommer ni med stor sannolikhet också se andra positiva effekter på verksamheten, som ökad kundnöjdhet och minskad bränsleförbrukning. Explosionsartad e-handel, ökade handelskrav och mer kräsna kunder – utmaningarna är många men möjligheterna desto fler.  

Skriven av

Dan Hellström


Senior Account Executive

Hemleverans E-bok

Upptäck de strategier, taktiker och tekniska tillvägagångssätt som skapar en helhetsupplevelse som gör skillnad.