Många av utmaningar som vi såg inom global logistik under 2021 följer med in i 2022. Lars Persson, nordisk försäljningschef på Descartes har sammanställt vad som väntar nu när det nya året tar fart.

Under 2021 rådde stora påfrestningar på globala transportörer att leverera som resultat av bland annat kraftigt ökad e-handel och förarbrist. Descartes förutspår att detta kommer fortsätta gäcka företagen även under 2022. Som tillägg väntas miljökrav och maskininlärning ta plats på agendan hos de som ska hantera logistik- och leveranskedjan ute hos företagen. Här är fem spaningar för 2022 från Lars Persson.

1. Stora utmaningar i de globala leveranserna

Den ökade konsumtionen av varor i kombination med en växande e-handel ställer krav på de globala leveranskedjorna. Det finns inget som tyder på att detta ska se annorlunda ut 2022. Detta ställer krav på att företagen jobbar smart med sin leveranskedja – där efterfrågan kommer vara hög och möjligheten att leverera mer begränsad. För att hantera detta bör företagen se över hur de kan korta och effektivisera sin Supply Chain samt se över alternativ för Last Mile-leveranser.

2. E-handeln driver på en ökning av hemleveranser som kräver nya strategier

En effekt av pandemin är den ökade e-handeln, som också kommer fortsätta öka 2022 och framåt till följd av nya köpmönster. Detta i kombination med utmaningar i leveranskedjorna blir att pålitliga och snabba transporter kommer att kosta mer. Alternativet till att betala mer för transporterna är att acceptera nuvarande situation, vilket medför stor osäkerhet för slutkunden. En spaning för 2022 är att fler företag kommer omvärdera och utvärdera sina strategier för fri frakt och fria returer. En del i denna omvärdering är att börja se över hur transporterna kan effektiviseras genom att kombinera enskilda leveranser och geografiska synergier – i syfte att minska kostnader och maximera leveranskapaciteten. Det gäller alltså att optimera ruttplaneringen 2022 och framåt för att lyckas. 

3. Förarbristen fortsätter skapa utmaningar för transportörerna – och i slutändan konsumenterna

Oavsett om det är långa eller korta körningar så påfrestas genomförandet av den pågående förarbristen. Detta får fortsatta följdeffekter för detaljhandels-, distributions- och logistikföretag. Det är fortfarande viktigt att attrahera nya förare till sin verksamhet samtidigt som det har blivit svårare för varje år som går. Därför måste fokus för 2022 och framåt också ligga på att lyckas behålla de förare man har idag. Det blir helt enkelt för dyrt att tappa kompetenta förare för att sedan försöka hitta ersättare. Ju lägre föraromsättning, desto effektivare och mindre personalkrävande blir verksamheten. Med smart planering kan förarna göra det de är anställda för, samtidigt som stressen kan minska. Det handlar om att hitta en optimerad ruttplanering som skapar en dräglig vardag för förarna samt reducera onödiga väntetider.

4. Ökat fokus på hållbarhet skapar möjligheter i leveranskedjorna

Det kommer inte bara vara kunderna som fokuserar på hållbarhet 2022, utan världens stora investeringsfonder lägger också större vikt vid företagens hållbarhetsarbete. Inte bara på strategisk nivå, utan framför allt på hur företagen faktiskt levererar. Här kommer företagens Supply Chain kunna stå i fokus om de som jobbar med logistik- och leveranskedjor också tar möjligheten att synliggöra den genomslagskraft som deras pusselbit i hållbarhetspusslet kan ha. Dessutom tittar allt fler konsumenter efter transportalternativ som minskar klimatpåverkan. De detaljhandelsföretag som lyckas hitta innovativa lösningar på hemleverans kombinerat med smart ruttplanering som minskar transportens klimatpåverkan har mycket att vinna. Inte bara i miljönytta och kundnöjdhet, utan också lägre kostnader.

5. Maskininlärning väntas ta större plats i framtidens transportsystem

Vi ser en fortsatt utveckling av maskininlärning (ML) inom Supply Chain från systemleverantörerna. En utveckling som drivs av den goda tillgången till data inom just företagens leveranskedjor – data som ML-algoritmerna kan lära sig av. Resultatet av detta blir en mer träffsäker ruttplanering, mer precis ankomsttid och möjlighet till automatiserade förbättringsförslag. I slutändan ökar produktiviteten och pålitligheten i leveranskedjan. ML bidrar helt enkelt till att förstärka dagens teknik på flera plan, så som att optimera stopp- och körtider, val av utlämningsställen och ankomsttid. Det kommer också bidra till att förbättra analysen av data, vilket bidrar till djupare insikter i hur leveranskedjan fungerar.

Oavsett hur långt ditt företag kommit i arbetet med att förbättra och optimera leveranskedjan för att möta utmaningarna 2022 står Descartes redo med lösningar inom strategisk ruttoptimering, tull- och transporthantering.


Skriven av:
Lars Persson

VP Sales,
Customs EMEA

Vill du prata tullhantering med våra experter?


Boka ett möte med oss idag där vi berättar om hur du kan skapa en effektiv och säker tullhantering med automatiserade processer för bl.a. tulldeklarationer och tullager.