Ny konsumentrapport från Descartes: 2 av 3 är intresserade av koldioxidneutrala hemleveranser

Descartes Systems Group släppte nyligen sin globala konsumentrapport ”2023 Home Delivery Sustainability Report: Consumers Expect More”. Bland de svenska respondenterna är 2 av 3 (65 procent) kunder intresserade av koldioxidneutrala hemleveranser samtidigt som bara 3 av 10 tycker att det är viktigt att leveranserna sker med elfordon.   

Studien visar att 37 procent av svenska konsumenter regelbundet baserar sina köp utifrån vilken miljöpåverkan den enskilda produkten, eller tillverkaren som helhet, har. På nordisk nivå är den siffran 29 procent. Faktorer som kan spela in när kunderna bedömer miljöpåverkan kan enligt rapporten exempelvis vara mängden återvunnet eller biologiskt nedbrytbart material, typ av förpackning eller företagets hållbarhetskommunikation. Recensioner samt nyheter i media kan också påverka.  

- Produkters påverkan på miljön och klimatet är något som under en längre tid har varit i konsumenternas medvetande. Den här rapporten bekräftar att det är faktorer som allt mer påverkar valen vid köp av varor och inte minst ser vi att konsumenterna värdesätter gröna leveranssätt. Här behöver företagen fortsätta att arbeta med hela sin produktionskedja och då även sätta fokus på hur varan ska levereras till kund. Val av transportmedel och optimerade rutter är två viktiga pusselbitar för att nå ut i den konkurrensen, säger Lars Persson, nordisk försäljningschef på Descartes.  

Den globala konsumentrapporten ”2023 Home Delivery Sustainability Report: Consumers Expect More” som Descartes Systems Group har tagit fram i samarbete med SAPIO Research har tillfrågat 8000 konsumenter från nio länder i Europa och två länder i Nordamerika. I Sverige är det 250 konsumenter som är tillfrågade. Studien som helhet visar att 6 av 10 är intresserade av att använda miljövänliga transportmedel vid leveranser. 27 procent har slutat att handla produkter från en tillverkare som använder sig av miljöskadliga leveransmetoder. 

- Bland studiens svenska respondenter ser vi att det kommer bli allt viktigare för den enskilda konsumenten att kunna ta del av en enskild leverans koldioxidavtryck. I dagsläget tycker 32 procent att det är viktigt men om fem år är den siffran dubblerad till 64 procent. Här gäller det för företagen som arbetar med leveranser av varor och gods att vara på tårna och tillgodose kundernas behov genom att implementera en tydlig redovisning av transporternas avtryck, säger Lars Persson, nordisk försäljningschef på Descartes.