Miljöansvar står högt på agendan när konsumenterna väljer hemleveranser 

Det finns en kluvenhet hos konsumenten när det kommer till hemleverans på grund av dess klimatpåverkan


Konsumenter älskar bekvämligheten med hemleverans men oroar sig samtidigt över leveransens klimatavtryck. Detta framgår tydligt i den nyligen genomförda studien om hemleverans och kundnöjdhet som Descartes lät utföra. 

73% av de tillfrågade i Norden uppgav att de har leveransens klimatpåverkan i åtanke när de beställer hem varor online. Även om många återförsäljare just nu njuter av höga försäljningssiffror online, bör de vara medvetna om att deras kunder kommer att förvänta sig mer hållbara leveranser med låg miljöpåverkan. Detta gäller särskilt för återförsäljare som riktar sig till yngre målgrupper. Studien visar på att konsumentens miljömedvetenhet ökar i takt med att ålder minskar, med en högsta nivå på 86% för gruppen 18–24 år. Detta är något alla återförsäljare bör ha i åtanke när de går in i 2022. 

Företag bör se konsumenternas ökande miljömedvetenhet som möjlighet att inte bara göra sina kunder nöja, men att också förbättra företagets produktivitet och resultat. Det finns flera sätt att göra hemleverans mer miljövänlig och många av dem leder även till en effektivare hemleverans. 

Varje konsument har en ”buyers persona”. Vissa konsumenter vill till exempel ha leveransen så snabbt som möjligt, andra så billigt som möjligt eller på det mest miljövänliga sättet. I undersökningen frågade Descartes konsumenterna hur intresserade de är av leveransrelaterade tjänster och de tre mest valda leveransalternativen hade positiva miljökonsekvenser. Genom att konsolidera kundens beställningar under en vecka samt använda dropbox-faciliteter, kan återförsäljare minska antalet leveranser till kunden, vilket minskar leveranskostnaderna och antalet körda kilometrar. Det har alltså både en positiv effekt på miljön och återförsäljarens driftskostnader. 

Ekoleveranser

Ett annat tillvägagångssätt är att använda ekoleveranser. Med ekoleveranser menas leveransalternativ som ligger inom befintliga leveransfönster och därför kräver kortare körsträckor. Mindre bränsle betyder i sin tur mindre koldioxidutsläpp och därför är detta tillvägagångssätt mer miljövänligt alternativ.  

På grund av minskade körsträckor som krävs för att utföra leveransen (vanligtvis ca 20% jämfört med standardiserade leveranser) är ekoleveranser de mest koldioxidsnåla och mest kostnadseffektiva. Det är en win/win-deal för både kunden och återförsäljaren. 

De miljövänliga alternativen skiljer sig från hur de flesta återförsäljare arbetar

För det första måste återförsäljare gå från en lägesbaserad leveransplanering till orderbaserad leveransplanering. Detta tillvägagångssätt tar inte bara hänsyn till beställningarna för en enskild kund, utan väger in hela kundbasen. För det andra måste leveransalternativen kunna presenteras dynamiskt för kunden när de handlar för att informera dem om leveransens miljöpåverkan.  

Kombinationen av de två gör att kunderna kan välja miljömedvetna leveranser och med största sannolikhet, även minska kostnaden för hemleverans för återförsäljaren. 

Skriven av

Dan Hellström


Senior Account Executive

Hemleverans E-bok

Upptäck de strategier, taktiker och tekniska tillvägagångssätt som skapar en helhetsupplevelse som gör skillnad.