Så hanterar du den ökande förarbristen i Norden


förarbrist rapport från Descartes

Ta reda på hur din verksamhet förbereder sig inför den ökande chaufförsbristen på bästa sätt


Vad kan företag i Norden lära sig av den globala förarbristen?


Samtidigt som behovet och kraven på leveranser ökar minskar antalet förare. Detta sätter stor press på arbetsgivaren att behålla och hitta nya förare. Men det finns en lösning – med ruttoptimering kan förares produktivitet öka avsevärt.   

Under de senaste veckorna har vi kunnat läsa om chaufförsbristen i Storbritannien och hur den har lett till tomma hyllor i livsmedelsbutiker. Även i Norden ser vi samma trend – det finns inte tillräckligt med förare för att möta transportkraven, en situation som inte ser ut att förändras de närmsta åren med tanke på den snabbt växande e-handeln.  

För att minska effekten av chaufförsbristen behöver arbetsgivare jobba för att behålla befintliga förare samt öka produktiviteten hos de som redan finns inom organisationen. Här kan ruttoptimering spela en viktig roll. Genom implementeringen av dynamisk ruttoptimering kan förares leveranskapacitet öka med upp till 35 procent. I större organisationer kan detta motsvara att anställa ytterligare tio förare.  

Vikten av att bibehålla förare 

Att behålla förare är av största vikt. Att köra kommersiellt kan vara mycket påfrestande, särskilt när dåligt planerade rutter gör att förare måste kämpa för att hinna med sina leveransuppdrag inom körtimmarna.

Den höga stressnivån förare utsätts för gör att många söker sig vidare till andra arbeten. Tillämpning av maskininlärning, ML, inom ruttoptimering kan hjälpa till att behålla förare genom att skapa individuella rutter baserat på förarens produktivitet. Maskininlärning kan också identifiera vilka förare som slutför arbetet under kortare tid än planerat och av den anledningen kan göra fler stopp. 

Pågens kliv mot klimatsmarta och effektiva transporter  

Ett exempel på ett företag som har effektiviserat sina transporter är Pågen. Samtidigt som butikerna ska betjänas på bästa sätt med leverans i olika tidsfönster, ska även förarna i sin roll som säljare, ha kundkontinuitet och få de obligatoriska pauserna.

Genom ruttplaneringsverktyg från Descartes får Pågen bästa nyttjande av företagets 400 bilar och säkerställer en normal 40-timmarnsvecka för sina förare.  

Sammanfattning

Det finns ingen snabb lösning på problemet med chaufförsbrist. Medan arbetsgivare fortsätter sitt arbete att attrahera nya förare, bör de samtidigt lägga vikt vid att öka effektiviteten hos befintliga förare och se till att de stannar inom organisationen. Ruttoptimering är en viktig strategi för att öka kapaciteten hos de befintliga och alltmer knappa förarresurserna.  

Vill du veta mer om de utmaningar som chaufförsbrist kan medföra samt hur ruttoptimering kan öka befintliga förares produktivitet? Ladda ner vårt Driver Shortages Whitepaper