Descartes nya studie för 2024 visar att 76% av verksamheter inom Supply Chain och logistik upplever betydande brist på arbetskraft.

Descartes Systems Group, global ledare inom logistiklösningar, har publicerat studien ”How Bad Is the Supply Chain and Logistics Workforce Challenge?” som visar att 76% av de tillfrågade upplever betydande brist på arbetskraft i sin verksamhet. Dessutom skulle 37% av de tillfrågade karaktärisera den rådande personalbristen som hög till extrem. Samtidigt som bristen på personal påverkar företagens ekonomi, anger även 58% att det påverkar kundservicen negativt och möjligheten att hantera högsäsonger. 

Enligt resultaten lider företag i transportbranschen (6 %) och inom lagerverksamhet (56%) mest av brist på personal. Även om dessa områden är mycket arbetsintensiva, så anmärke 55% av ledningen inom supply chain och logistik att det var mest utmanade att rekrytera medarbetare med högre kompetens. 

"Trots minskad ekonomisk tillväxt har den allmänna uppfattningen varit att bristen på arbetskraft skulle avta de senaste åren, men det verkar inte stämma", säger Chris Jones, EVP, Industry på Descartes. "Studien visar att verksamheter inom supply chain- och logistik fortfarande kämpar för att rekrytera kvalificerad personal, även efter pandemin." 

Descartes och SAPIO Research intervjuade 1 000 beslutsfattare inom supply chain och logistik i slutet av 2023 i tre sektorer: a) tillverkning, distribution och detaljhandel; b) transportföretag; och c) leverantörer av logistiktjänster. Syftet med studien att förstå vilken typ av personalbrist företag stod inför och hur det påverkade deras verksamhet. Respondenterna var baserade i nio europeiska länder, Kanada och USA, med chefspositioner i sina organisationer. 

Hur stor är egentligen bristen på arbetskraft inom Supply Chain och logistik? 

Totalt uppgav 37% att det råder stor till extrem brist på personal (t.ex. chaufförer och lagerarbetare). Endast 24% uppgav att bristen var liten eller ingen upplevd brist inom detta område. Respondenter i länder med starkare ekonomier uppgav att de hade allvarligare brist på arbetskraft, med Tyskland och USA på 43% och Norden på 42%. 

Hur påverkas företagens resultat? 

Konkurrensen om kvalificerad personal inom supply chain och logistik är global, men påverkar olika områden i organisationen beroende på var det finns personalbrist. 

Företag inom transport och lager påverkas tydligast av bristen på personal.   

Enligt undersökningen ökade andelen företag inom transportsektorn med hög personalomsättning från 61% till 65%, medan företag med lägre personalomsättning såg en minskning från 61% till 57%.  

I Norden (70%) och Frankrike (68%) var andelen företag som upplevde transportverksamheten som mest drabbad av personalbrist, högre jämfört med andra regioner.