Vad är ruttoptimering?

Här besvarar våra experter på de vanligaste frågorna om ruttoptimering


Målet med ruttoptimering är att behandla beställningar från kunder, beakta alla tillgängliga resurser, vägnät och driftbegränsningar som kan förekomma samt fastställa den kombination av rutter och stopp som på bästa sätt uppfyller företagets målsättningar. Med en enkel ruttoptimering kan du till exempel optimera efter de lägsta kostnaderna, alternativt de bästa leveranserna, oavsett kostnad. Komplex ruttoptimering använder ett mer balanserat arbetssätt som kan skräddarsys efter företagets kundservice och finansiella strategier.

Det kan handla om att uppfylla kundens leveranskrav och samtidigt minimera kostnaderna, eller att leverera beställningar som genererar bästa lönsamhet vid eventuell brist på leveransresurser. Antalet variabler och sättet att representera dessa på påverkar också ruttoptimerarens förmåga att ge resultat i linje med företagets målsättningar. Variablerna kan vara fordonsstorlek, kostnader, produkternas lämplighet, förarnas kompetens, begränsningar i vägnät, vilka vägar som lämpar sig för godstrafik, kundernas krav på leveranstid och leverans av produkter som omfattas av restriktioner, till exempel transport av frysta livsmedel eller av specifika ämnen som inte får transporteras tillsammans. 

Här får du svar på följande frågor:


  1. toc

Vilka är fördelarna med ruttoptimering? 

Ruttoptimering förbättrar produktiviteten vid leveranser samtidigt som kundernas krav på service kan uppfyllas. Produktivitetsförbättringen kan resultera i lägre leveranskostnader (exempelvis sträckor, fordon eller förare) eller bättre leveranskapacitet. Mer avancerad ruttoptimering kan maximera lönsamheten (intäkter som förknippas med leveranserna minus leveranskostnader).

Tekniken för ruttoptimering utvärderar fler leveransalternativ än vad som är möjligt för en person. Med teknikens hjälp kan rutterna bli 5–15 procent mer produktiva samtidigt som kundservicen förbättras. System för ruttoptimering kan minska tiden för att skapa rutter samt behovet av antalet planerare. Detta resulterar i att fler kan fokusera på att förbättra verksamheten vilket leder till mervärde över tiden.

Vilka utmaningar kommer ruttoptimering att lösa?

Ruttoptimering hjälper företag att sänka kostnaderna för sina fordonsparker, förbättra kundservicen och förbättra utnyttjandet av fordonsresurserna. För företag som måste planera korta leveranstider, till exempel leveranser nästa dag eller redan samma dag, kan ruttoptimering underlätta arbetet med att skapa optimala rutter. Tiderna från beställning till leverans kan därmed förkortas. Ruttoptimering kan också användas på ett mer strategiskt sätt för att fastställa hur policyförändringar påverkar kundservice, hur företag på bästa sätt kan ge service till nya kunder eller nya marknader samt förändringar av exempelvis fordonstyp och förarbyten.

Vill du läsa mer om vilka utmaningar ruttoptimering kan lösa? Se vår samling av kundcase här.

Hur mycket kan jag teoretiskt spara in på bränsle om jag optimerar mina rutter? 

Bränslebesparingar beror på flera faktorer – exempelvis möjligheterna att förkorta körsträckor (det vill säga mätarställning), minskad användning av fordon med högre bränsleförbrukning samt möjligheter att påverka kundernas leveranstider. Företag kan i regel förvänta sig 5–10 % bränslebesparing tack vare reducerade körsträckor. Om rutterna dock planeras manuellt innan användningen av ruttoptimering kan besparingarna bli större. 

Vad är skillnaden mellan ruttplanering och ruttoptimering? 

Ruttplanering innefattar inte nödvändigtvis ruttoptimering. Planeringsprocessen kan till exempel innefatta manuell planering av stopp eller körordning längs rutter där målet består i att få försändelserna utkörda. Ruttoptimering är en process där möjliga kombinationer av alternativ och begränsningar utvärderas i syftet att ta fram en ruttplan som utnyttjar fordonsparken på absolut bästa sätt. Dagens processer för ruttplanering använder även system för ruttoptimering, detta eftersom systemen kan fastställa den mest effektiva körordningen snabbare och täcka in större områden. Systemen för ruttoptimering använder algoritmer och annan teknik, exempelvis artificiell intelligens eller maskininlärning, för att få fram det bästa resultatet. Vill du ta reda på mer om ruttplanering? Klicka här för mer information.

Vilka variabler ska tas med i beräkningen vid optimering av rutter?

Variablernas typ och antal beror på vilken ruttoptimeringsteknik som används. Det finns sju huvudsakliga variabelklasser som vi ska titta närmre på:

Kundvariablerna innefattar:

Prioritet, tidpunkt för mottagande, samt fysiska krav på leveransen.

Beställnings-variablerna innefattar:

Hanteringsenheter, övergripande mått och vikt, samt hel- eller delleveranser.

Fordonsvariablerna innefattar:

Mått (längd och vikt) kapacitet, lagringskapacitet samt krav på lastning och avlastning.

Vägvariablerna innefattar:

Klass, hastighetsgränser, riktning, tillåtna avtagsvägar, parkering, yrkesfordon, faror samt restriktioner vid vissa tider på dygnet.

Produktvariablerna innefattar:

Mått, vikt, hanteringskrav och förvaringsförhållanden samt möjlighet att transporteras tillsammans med andra varor.

Anläggningarnas variabler innefattar:

Arbetstider, begränsningar som rör lastning, inträngning och läckage.

Företagsvariabler eller policyvariabler innefattar:

Leverans av de tyngsta detaljerna först, när bulkprodukter och fribärande produkter kan blandas, samt att utföra X % av leveranserna före 07.00.

Vad är ett ruttoptimeringsprogram?

Programvaran för ruttoptimering hanterar beställningar från kunder samt beräknar tillgängliga resurser, vägnät och driftbegränsningar i syfte att fastställa de kombinationer av rutter och leveranssekvenser som bäst uppfyller företagets finansiella målsättningar och ger bäst kundservice. Med en enkel ruttoptimering kan du till exempel optimera för lägsta kostnad eller se till att alla beställningar levereras oavsett kostnad. Komplex ruttoptimering använder ett mer balanserat arbetssätt som kan skräddarsys efter företagets kundservice och finansiella strategier.

Det kan handla om att uppfylla kundens leveranskrav och samtidigt minimera kostnaderna, eller att leverera beställningar som genererar bästa lönsamhet vid eventuell brist på leveransresurser. Antalet variabler och sättet att representera dessa på påverkar också ruttoptimerarens förmåga att ge resultat i linje med företagets målsättningar. Sådana variabler kan vara fordonsstorlek, kostnader, produkternas lämplighet, förarnas kompetens, begränsningar i vägnät, vilka vägar som lämpar sig för godstrafik, kundernas krav på leveranstid och leverans av produkter som omfattas av restriktioner, till exempel transport av frysta livsmedel eller av specifika ämnen som inte får transporteras tillsammans. 

Vilka är fördelarna med ett ruttoptimeringsprogram? 

Ruttoptimeringsprogram höjer produktiviteten vid leveranserna och ser till att du kan uppfylla kraven för god kundservice. Produktivitetsförbättringen kan resultera i lägre leveranskostnader (exempelvis sträckor, fordon eller förare) eller högre leveranskapacitet. Mer avancerad ruttoptimering kan maximera lönsamheten (intäkter som förknippas med leveranserna minus leveranskostnader).

Tekniken för ruttoptimering måste kunna utvärdera fler leveransalternativ än vad som är möjligt för en person. Med teknikens hjälp kan rutterna bli 5–15 % mer produktiva samtidigt som kundservicen förbättras. System för ruttoptimering kan minska tiden för att skapa rutter samt behovet av antalet planerare, vilket resulterar i att fler kan fokusera på att förbättra verksamheten vilket leder till mervärde över tiden.  

Vilka utmaningar kommer ett ruttoptimeringsprogam att lösa? 

Ruttoptimeringsprogram hjälper företag att sänka driftkostnaderna för sina fordonsparker, förbättra kundservicen och utnyttja fordonstillgångarna bättre. För företag som måste planera korta leveranstider, till exempel leveranser nästa dag eller redan samma dag, kan ruttoptimering underlätta arbetet med att skapa optimala rutter. Tiderna från beställning till leverans kan därmed förkortas. Ruttoptimering kan också användas på ett mer strategiskt sätt för att fastställa hur policyförändringar påverkar kundservice, hur företaget på bästa sätt kan ge service till nya kunder eller nya marknader, samt för ändringar av exempelvis fordonstyp och förarbyten. 

Hur kommer ett ruttoptimeringsprogram att förbättra förarnas produktivitet? 

Ett ruttoptimeringsprogram kommer att höja förarnas produktivitet genom att minska sträckan de kör, förkorta körtiden och öka antalet leveranser längs en rutt. Ruttoptimeringsprogram kan också optimera fordonslastningen och förkorta tiden vid stopp vilket ytterligare förbättrar förarproduktiviteten. 

Hur kan ett ruttoptimeringsprogram förbättra kundupplevelsen? 

Ruttoptimeringsprogram bidrar till att fler rutter levererar i rätt tid och ger tätare tidsfönster, vilket ger en bättre kundupplevelse. Ruttoptimeringsprogram kan också användas för att förbättra kundupplevelsen genom att ge kunden fler och snabbare alternativ vid köpet. 

Vill du prata ruttoptimering med våra experter?


Vi hoppas du har nått nya insikter genom att reflektera över dessa frågor. Har du några andra funderingar om hur din verksamhet kan öka sin effektivitet genom ruttoptimering? Tveka inte att höra av dig till oss!

Läs mer om ruttoptimering & ruttplanering


Webinar - Ruttoptimering
Leveranser i rätt tid och till rätt plats. Hur anpassar man sin distribution utifrån rådande efterfråga och tillgängliga resurser?

Intervju: Strategisk ruttoptimering
Lyssna på ett samtal med Lars Persson och Dan Hellström från Descartes Systems som svarar på frågor och diskuterar fördelar med ruttoptimering tillsammans med Stefan Karlöf, chefredaktör på Supply Chain Effect.
Kundcase: Iceland Post
Med stöd av strategisk ruttplanering från Descartes har Iceland Post framgångsrikt kunnat göra övergången från traditionell postleverans till dagens alltmer efterfrågade paketleveranser.